XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2020

Xem tuổi làm ăn

Xem tuổi làm ăn năm 2020


*Nhập năm sinh âm lịch

Ngày

 

Tháng

 

Năm


Tuổi Quý Dậu 1993 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

 

Có cần thiết phải xem tuổi Quý Dậu làm ăn hợp với tuổi nào không?

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao chống lại được các công ty lớn, cũng như các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình. Việc xem tuổi Quý Dậu hợp với tuổi nào nhất để làm ăn, mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn. Để biết được tuổi Quý Dậu hợp làm ăn với tuổi nào hay xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1993 thì quý vị chỉ cần điền rõ thông tin ngày tháng năm sinh (Dương Lịch) vào ô bên dưới sau đó chọn Xem ngay thì kết quả liên quan đến quý bạn sinh năm 1993 làm ăn hợp với tuổi nào. Và chỉ trong tích tắc, PHONG THỦY SỐ sẽ xuất ra kết quả chính xác và tường minh nhất theo thang điểm 10.

Chúc các bạn chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2019 hợp với tuổi ủa mình thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Dậu.

 

Luận tuổi làm ăn 1993 - Người tuổi Quý Dậu làm ăn hợp với tuổi nào

1. Thông tin người sinh năm 1993

Thông tin về người tuổi 1993

1993

Kiếm phong Kim ( mệnh Kim )

Quý

Dậu

Đoài

Kim

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Quý Dậu hợp làm ăn với tuổi nào.
- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Quý Dậu Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Dậu từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Dậu Nam mạng là những tuổi nào nhé.


1964

Mệnh

Kim - Hỏa => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Thìn => Lục Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

7

1965

Mệnh

Kim - Hỏa => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Tỵ => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

7

1966

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Dậu - Ngọ => Lục Hình

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1969

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Dậu - Dậu => Tự Hình

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1974

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Dần => Tứ Tuyệt

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

7

1975

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Mão => Lục Xung

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

8

1983

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Dậu - Hợi => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

7

1984

Mệnh

Kim - Kim => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Tý => Lục Phá

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1990

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Ngọ => Lục Hình

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

8

1991

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Tân => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Mùi => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

8

1996

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Bính => Bình Hòa

Địa chi

Dậu - Tý => Lục Phá

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1999

Mệnh

Kim - Thổ => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Kỷ => Bình Hòa

Địa chi

Dậu - Mão => Lục Xung

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

2000

Mệnh

Kim - Kim => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Canh => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Thìn => Lục Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

8

2001

Mệnh

Kim - Kim => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Tân => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Tỵ => Tam Hợp

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Kim => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình Hòa

Điểm

8

2004

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Giáp => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Thân => Bình Hòa

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thủy => Tương Sinh

Điểm

7

2005

Mệnh

Kim - Thủy => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Ất => Tương Sinh

Địa chi

Dậu - Dậu => Tự Hình

Cung mệnh

Cung mệnh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

8

Xem ngày tốt khai trương để kích tài vận

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Quý Dậu 1993 hợp làm ăn với tuổi nào.
- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Quý Dậu Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Quý Dậu Nữ mạng là những tuổi gì.


1965

Mệnh

Hỏa - Kim => Tương Khắc

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Quý => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Dậu => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1966

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Ngọ - Dậu => Lục Hình

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1967

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Quý => Tương Xung

Địa chi

Mùi - Dậu => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1971

Mệnh

Kim - Kim => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Tân - Quý => Tương Sinh

Địa chi

Hợi - Dậu => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1974

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Quý => Tương Sinh

Địa chi

Dần - Dậu => Tứ Tuyệt

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1975

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Quý => Tương Sinh

Địa chi

Mão - Dậu => Lục Xung

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

8

1976

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Bính - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Thìn - Dậu => Lục Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

9

1977

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Đinh - Quý => Tương Xung

Địa chi

Tỵ - Dậu => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1983

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Quý - Quý => Bình Hòa

Địa chi

Hợi - Dậu => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

7

1984

Mệnh

Kim - Kim => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Quý => Tương Sinh

Địa chi

Tý - Dậu => Lục Phá

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

1985

Mệnh

Kim - Kim => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Ất - Quý => Tương Sinh

Địa chi

Sửu - Dậu => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Tương Sinh

Điểm

9

1991

Mệnh

Thổ - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Tân - Quý => Tương Sinh

Địa chi

Mùi - Dậu => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

2000

Mệnh

Kim - Kim => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Canh - Quý => Tương Sinh

Địa chi

Thìn - Dậu => Lục Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Hỏa - Thổ => Tương Sinh

Điểm

7

2001

Mệnh

Kim - Kim => Bình Hòa

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Tân - Quý => Tương Sinh

Địa chi

Tỵ - Dậu => Tam Hợp

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8

2004

Mệnh

Thủy - Kim => Tương Sinh

 

Xem chi tiết

Thiên Can

Giáp - Quý => Tương Sinh

Địa chi

Thân - Dậu => Bình Hòa

Cung mệnh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Niên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh : Thổ - Thổ => Bình Hòa

Điểm

8


#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2020

 

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1993 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm #namsinh mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Quý Dậu hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2019 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm  tử vi 2020 cho tuổi Quý Dậu 1993 để được các chuyên gia luận giải chính xác!

Xem thêm: 

 Chồng Quý Dậu 1993 hợp lấy vợ tuổi nào nhất, để có số Tam Vinh Hiển

 Những con số hợp với tuổi bạn để kích Tài Lộc năm 2020

 Tuổi Quý Dậu mua xe ngày nào và chọn màu xe gì để PHÁT TÀI PHÁT LỘC năm 2020


Xem TỬ VI 2020 - Giải vận hạn - Kích tài lộc

Nam Nữ
Ý kiến bạn đọc quan tâm nhất (Hiện chưa có bình luận nào về nội dung này. Hãy là người đầu tiên nhé!)
  Tư vấn fanpage  
Thư viện