XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2020

Tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp hướng nhà nào để tránh bị tứ hành xung?

Chọn phần bạn muốn đọc

x

Xem hướng nhà tuổi Nhâm Tuất 1982 là việc cực kỳ quan trọng, đây là việc cần phải thực hiện đầu tiên khi khởi công làm nhà. Bởi nhiều người tin rằng, cuộc sống gia đình, công danh sự nghiệp có hưng vượng hay không thì một phần cũng bởi phong thủy ngôi nhà mang lại. Vì thế, bài viết dưới đây sẽ giúp quý vị chọn được hướng nhà hợp tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982.

Tại sao phải xem hướng nhà tuổi Nhâm Tuất 1982?

Có nhiều trường hợp mua nhà không xem hướng, làm nhà không xem phong thủy đến khi làm nhà xong thì mới phát hiện ra. Họ phải mời thầy về để xem phong thủy trấn trạch ngôi nhà để tránh rủi ro, họa hại về sau. Để tránh tiền mất tật mang, quý vị nên biết sinh năm 1982 hợp hướng nhà nào; khi mua nhà hay làm nhà chỉ việc tìm hướng nhà đó để mua và xây cất. Mọi người sẽ tránh được những lời xu nịnh của cò mồi bán đất, những hiểm họa về sau.

 

#3 yếu tố ảnh hưởng tới hướng nhà tuổi Nhâm Tuất 1982

 

- Yếu tố 1: Để xác định tuổi Nhâm Tuất xây nhà hướng nào thì phải biết được năm sinh Âm Lịch và Dương Lịch của người đấy.

- Yếu tố 2: Bản mệnh, ngũ hành năm sinh cũng là một trong yếu tố quyết định đến hướng nhà hợp tuổi Nhâm Tuất.

- Yếu tố 3: Quẻ mệnh hay còn gọi là cung mệnh. Mỗi người sẽ có cung mệnh khác nhau, vì thế tuy rằng nam và nữ sinh cùng năm. Nhưng hướng nhà hợp tuổi Nhâm Tuất nam mạng sẽ khác hướng nhà tuổi Nhâm Tuất nữ mạng.

 

Thông tin chi tiết tuổi Nhâm Tuất
  • Năm sinh âm lịch: Nhâm Tuất (1982)
  • Ngũ hành bản mệnh:Thủy (Đại hải Thủy)
  • Cung phi: Nam cung Ly/ Nữ cung Càn
  • Luận xem hướng nhà hợp tuổi Nhâm Tuất
huong-nha-tuoi-nham-tuat

1. Hướng nhà hợp tuổi Nhâm Tuất 1982 nam mạng

STT Hướng tốt Bình giải
1 Phúc Đức

(Khảm - Chính Bắc)

- Lời tượng ứng về ngôi nhà: Thủy Hỏa ký tế, đại kiết xương. Ý nghĩa: Nước lửa đã điều hòa, thịnh tốt lớn. Nước và lửa vốn khắc kỵ nhau, nhưng đã điều hòa Âm Dương cho nên vẫn có lợi ích (ký tế). Thủy Hỏa ký tế là một trong 64 quẻ nơi Kinh Dịch. Kiết tức là cát là tốt. Xương là thịnh.
- Từ Cửa Khảm biến 3 lần tới Chủ Ly được Diên niên cho nên gọi là Diên niên trạch, Diên niên tức Vũ khúc Kim tinh sanh 4 con cường thịnh, vợ chồng chánh phối, giàu có thì chắc mà cũng được phần sang (danh vọng). Điền sản, lục súc và nhân khẩu là ba thứ, thứ nào cũng hưng vượng. Nhưng ở lâu năm rồi khiến khắc hại vợ, bụng cùng dạ dày đau nhức, mắt tật, đó là vì nước với lửa vốn khắc nhau.
2 Sinh Khí

(Chấn - Chính Đông)

- Lời tượng ứng về ngôi nhà: Lôi Hỏa quang minh, phú quý xương. Ý nghĩa: Sấm lửa sáng trưng, giàu sang tốt. Phàm sấm với lửa gặp nhau thì tủa ánh sáng rực rỡ vì vậy nên nói là quang minh. Phú là giàu có, quỷ là sang trọng (danh vọng), xương là tốt đẹp.

- Từ Cửa Chấn biến 1 lần tới Chủ Ly được Sinh khí cho nên gọi là Sinh khí trạch. Cửa Chấn Dương Mộc sanh Chủ Ly Âm Hỏa là Dương bên ngoài sanh vào Âm bên trong rất tốt, sự phát đạt rất mau. Ly gặp Chấn là lửa gặp Mộc cháy sáng bùng, cái khí thế phát đạt rất mạnh. Sinh khí Mộc là chủ tinh lâm Ly Hỏa là đắc vị, là tinh sanh cung: sanh 5 con đỗ đạt, chồng vợ hòa hài, gia đạo vẻ vang, điền sản tiến thêm, lục súc hưng vượng, công danh rực rỡ, trai thông minh, gái tuấn tú, con cháu đầy nhà, chồng vợ hiền lương và phúc hậu, tuoi sống tới trăm… Thật là ngôi nhà rất tốt, tả chẳng hết lời.
3 Thiên Y

(Tốn - Đông Nam)

- Lời tượng ứng về ngôi nhà: phú quý, phạp tự: Phong Hỏa dương. Ý nghĩa: Giàu sang, hiếm hoi con cái: Gió Lửa đương đối nhau. phú quý là giàu có danh vọng. Phạp tự là thiếu con thừa tự. Phong là gió chỉ Tốn, Hỏa là lửa chỉ vào Ly. Phong tỏa Dương là nói Tốn với Ly gặp nhau.

- Từ Cửa Tốn biến 6 lần tới Chủ Ly được Thiên y cho nên gọi là Thiên y trạch. Tốn Mộc gặp Ly Hỏa được cách Mộc Hỏa thông minh rất tốt, giàu có cùng sang trọng, phụ nữ tuấn tú , chọn nhà ưa làm việc phúc đức, hay giúp người lợi vật. Nhưng vì Tốn Ly thuần Âm chẳng trưởng tấn về sau, nam nhân đoản thọ, thiếu con thừa tự, sống góa bụa.
4 Phục vị

(Ly - Chính Nam)

- Lời tượng ứng về ngôi nhà: Hỏa diệm trùng trùng, vô nam nữ. Ý nghĩa: Lửa sáng chập chồng, không trai gái. Hỏa là lửa chỉ vào Ly. Một lửa cũng sáng huống chi hai lửa cho nên nói lửa sáng (hỏa diệm). Ly gặp Ly cho nên nói là chập chống (trùng trùng). Vô nam nữ: không có trai gái, con cái.
- Từ Cửa Ly biến 8 lần tới Chủ Ly được Phục vị cho nên gọi là Phục vị trạch. Phục vị Mộc sanh Ly Hỏa là tinh sanh cung, lại Mộc hợp với Đông tứ trạch là ngôi nhà này. Vì vậy sơ niên cũng được phát tài, nhưng không giàu lớn vì Phục vị là sao tốt phụ thuộc. Ly với Ly là hai nữ ở chung thuần Âm bất trưởng (không lớn lên được), nhà không thêm người, nam nhân đoản thọ. Ở lâu sẽ có cảnh góa bụa không con, sẽ phải nuôi con người hác làm kế thừa tự.
Kết luận: Hướng Ngũ Quỷ (Đoài - Chính Tây) mà quý bạn chọn là hướng XẤU. Để xem chi tiết bốn hướng xấu, mời quý vị click bên dưới đây. Hoặc xem cách hóa giải hướng xấu trong nhà bằng cách chọn hướng bếp hợp tuổi. Xem chi tiết     icon link điều hướng   Hướng bếp hợp tuổi Nhâm Tuất nam mạng.

2. Hướng nhà hợp tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng

STT Hướng tốt Bình giải
1 Sinh Khí

(Đoài - Chính Tây)

- Lời tượng ứng về ngôi nhà: Trạch thiên, quả mẫu chưởng tài nguyên. Ý nghĩa: Trạch chỉ vào Đoài – Thiên chỉ vào Kiền – Quả mẫu chưởng tài nguyên là mẹ góa nắm nguồn tiền bạc. Đoài phối với Kiền là tượng gái nhỏ lấy ông già. Già chết trước gái nhỏ thành mẹ góa cai quản gia tài, ý nghĩa như vậy.

Theo phép Bát biến thì từ Đoài biến 1 lần tới Chủ Kiền tất được Sinh khí cho nên gọi là Sinh khí trạch. Đoài và Kiền là hai Kim tỷ hòa có đủ Âm Dương và chính biến Sinh khí là kiểu nhà tốt, điền sản tiến thêm, số người ở càng đông. Nhưng về sau lâu không còn tốt nữa, thê thiếp cưới nhiều lần, lắm người ở góa. Đó là bởi Sinh khí Mộc lâm Kiền Kim thất vị, lại không hiệp với Tây tứ trạch là ngôi nhà này.
2 Phục vị

(Càn - Tây Bắc)

Ý nghĩa: Kiền gặp Kiền là thuần dương (2 cung đều thuộc dương) ắt âm phải suy. Ám chỉ vào phụ nữ.
- Cửa Kiền và Chủ cũng Kiền thuộc về Tây tứ trạch. Từ Cửa Kiền biến 8 lần tới Chủ Kiền tất được Phục vị cho nên kiểu nhà này gọi là Phục vị trạch. Phục vị Mộc làm Kiền Kim tương khắc là thất vị: phẩm và lượng đều kém.
- Phục vị trạch, Cửa Kiền và Chủ Kiền tỷ hòa cho nên: những năm đầu phát lên giàu sang, nhưng vì dương nhiều ắt thắng và lấn át âm phải suy, ở lâu năm rồi hàng phụ nữ chết yểu.
Kết luận: Nhà này tốt ít, trước tạm hưng mà sau bại.
3 Thiên Y

(Cấn - Đông Bắc)

- Lời tượng ứng về ngôi nhà: Sơn khởi Thiên trung, tử quý hiền. Ý nghĩa: Núi dựng trong Trời, con sang hiển. Chủ tại Kiền là ngôi nhà sanh con sang trọng và hiền hậu.

- Từ Cửa Cấn biến 6 lần tới Chủ Kiền được Thiên y cho nên gọi là Thiên y trạch. Chọn nhà hiền lương, ưa làm điều phước đức, sanh ba con, phát đạt mau, tiền bạc nhiều, sang trọng chẳng ít, nam nhân sống lâu. Nhưng về sau lâu trở nên kém tốt, và vì Cấn phối Kiền thuần dương bất hóa, khắc hại vợ con, cô đơn, nuôi con khác họ. Kiểu nhà này tốt bậc thứ.
4 Phúc Đức

(Khôn - Tây Nam)

Lời tượng ứng về ngôi nhà: Địa khởi Thiên môn phú quý cương. Ý nghĩa: Địa tức Đất chỉ vào Khôn (Khôn vi Địa). phú quý là giàu có danh vọng. Cương là thịnh vượng và tươi đẹp.

- Từ Cửa Khôn biến 3 lần tới Chủ Kiền được Diên niên cho nên gọi là Diên niên trạch. Diên niên Kim lâm Kiền Kim tỷ hòa đăng diện, nhà này nam nữ đều trường thọ, chồng vợ thuận hảo, nhi nãi đầy nhà, con cháu hiếu hạnh và hiền lương. Giàu có là bậc nhất, sang trọng là bậc nhì, vẻ vang thịnh tốt là bậc ba (phú, quý, cương). Thật là một ngôi nhà tận thiện, tận mỹ.
Kết luận: Hướng Sinh Khí (Đoài - Chính Tây) rất TỐT với tuổi Nhâm Tuất nữ mạng. Tuy nhiên, hướng bếp thì sao, để xem hướng bếp mời quý bạn xem:     icon link điều hướng   Hướng bếp hợp tuổi Nhâm Tuất nữ mạng.
Tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2019 nữ mạng Sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Tuất năm 2020 nữ mạng Lấy lá số tử vi bình giải Miễn Phí tuổi 1982 nữ mạng Luận công danh - Tài lộc - Làm ăn tuổi Nhâm Tuất năm 2019

Trên đây là bài viết cách chọn hướng nhà hợp tuổi Nhâm Tuất nam mạng và nữ mạng 1982. Hy vọng bài viết sẽ giải đáp được những thắc mắc hay khó khăn khi chọn hướng nhà tuổi Tuất 1982

Xem TỬ VI 2019 - Giải vận hạn - Kích tài lộc


Ý kiến bạn đọc quan tâm nhất (Hiện chưa có bình luận nào về nội dung này. Hãy là người đầu tiên nhé!)
  Tư vấn fanpage  
Các chuyên mục khác
Thư viện