Xem ngày tốt an táng tháng 1/2022

Chọn ngày an táng
tháng 1 năm 2022

Nhập ngày/tháng/năm dương lịch

Xem theo ngày:

Ngày 18/1/2022 là ngày XẤU cho việc an táng

Lịch dương Lịch âm
Tháng 1 năm 2022 18 Thứ ba Tháng 12 Tân Sửu 16 Ngày: Tân Mùi
Tháng: Tân Sửu

Biết giới hạn của hạnh phúc
Đó mới là hạnh phúc!

Giờ tốt:
Dần (3:00-4:59)
Mão (5:00-6:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Hướng tốt: Tây nam , Tây nam
Tiêt khí ngày: Đại hàn(Rét đậm)
Ngũ hành ngày: Lộ bàng thổ

Ngày tốt
tháng 1 năm 2022

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Chủ nhật 2/1/2022 30/11/2021
Thứ ba 4/1/2022 2/12/2021
Thứ năm 13/1/2022 11/12/2021
Thứ sáu 14/1/2022 12/12/2021
Thứ bảy 22/1/2022 20/12/2021
Thứ ba 25/1/2022 23/12/2021
Thứ sáu 28/1/2022 26/12/2021

Ngày xấu
tháng 1 năm 2022

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Thứ bảy 1/1/2022 29/11/2021
Thứ hai 3/1/2022 1/12/2021
Thứ tư 5/1/2022 3/12/2021
Thứ năm 6/1/2022 4/12/2021
Thứ sáu 7/1/2022 5/12/2021
Thứ bảy 8/1/2022 6/12/2021
Chủ nhật 9/1/2022 7/12/2021
Thứ hai 10/1/2022 8/12/2021
Thứ ba 11/1/2022 9/12/2021
Thứ tư 12/1/2022 10/12/2021
Thứ bảy 15/1/2022 13/12/2021
Chủ nhật 16/1/2022 14/12/2021
Thứ hai 17/1/2022 15/12/2021
Thứ ba 18/1/2022 16/12/2021
Thứ tư 19/1/2022 17/12/2021
Thứ năm 20/1/2022 18/12/2021
Thứ sáu 21/1/2022 19/12/2021
Chủ nhật 23/1/2022 21/12/2021
Thứ hai 24/1/2022 22/12/2021
Thứ tư 26/1/2022 24/12/2021
Thứ năm 27/1/2022 25/12/2021
Thứ bảy 29/1/2022 27/12/2021
Chủ nhật 30/1/2022 28/12/2021
Thứ hai 31/1/2022 29/12/2021

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem ngày

Xem lịch âm dương

Thứ ba 18 tháng 1

16 Tháng 12, Tân Sửu

Tin tức tổng hợp

Xem ngày bách kỵ
Cách xem ngày tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi

TIN TỨC Xem ngày bách kỵ