Xem ngày động thổ tháng 10, chọn ngày tốt động thổ làm nhà năm 2021

Chọn ngày động thổ
tháng 10 tháng 2021

Nhập ngày/tháng/năm dương lịch


Ngày là ngày XẤU cho việc động thổ

Lịch dương Lịch âm
Tháng 10 năm 2021 18 Thứ hai Tháng 9 Tân Sửu 13 Ngày: Kỷ Hợi
Tháng: Mậu Tuất

Biết giới hạn của hạnh phúc
Đó mới là hạnh phúc!

Giờ tốt:
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)
Hướng tốt: Đông bắc , Nam
Tiêt khí ngày: Hàn lộ ( Mát mẻ )
Ngũ hành ngày: Bình địa mộc

Ngày tốt trong tháng 10 năm 2021

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Thứ bảy 2/10/2021 26/8/2021
Thứ bảy 9/10/2021 4/9/2021
Thứ ba 12/10/2021 7/9/2021
Thứ sáu 15/10/2021 10/9/2021
Thứ năm 21/10/2021 16/9/2021
Chủ nhật 24/10/2021 19/9/2021
Thứ tư 27/10/2021 22/9/2021

Ngày xấu trong tháng 10 năm 2021

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Thứ sáu 1/10/2021 25/8/2021
Thứ hai 4/10/2021 28/8/2021
Thứ ba 5/10/2021 29/8/2021
Thứ tư 6/10/2021 1/9/2021
Thứ sáu 8/10/2021 3/9/2021
Thứ hai 11/10/2021 6/9/2021
Thứ tư 13/10/2021 8/9/2021
Thứ năm 14/10/2021 9/9/2021
Thứ bảy 16/10/2021 11/9/2021
Chủ nhật 17/10/2021 12/9/2021
Thứ hai 18/10/2021 13/9/2021
Thứ tư 20/10/2021 15/9/2021
Thứ bảy 23/10/2021 18/9/2021
Thứ hai 25/10/2021 20/9/2021
Thứ ba 26/10/2021 21/9/2021
Thứ năm 28/10/2021 23/9/2021
Thứ sáu 29/10/2021 24/9/2021
Thứ bảy 30/10/2021 25/9/2021

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem ngày

Xem lịch âm dương

Thứ hai 18 tháng 10

13 Tháng 9, Tân Sửu

Tin tức tổng hợp

Xem ngày bách kỵ
Cách xem ngày tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi

TIN TỨC Xem ngày bách kỵ