Xem ngày tốt xây dựng tháng 5/2022

Chọn ngày xây dựng
tháng 5 năm 2022

Nhập ngày/tháng/năm dương lịch

Xem theo ngày:

Ngày 21/5/2022 là ngày XẤU cho việc xây dựng

Lịch dương Lịch âm
Tháng 5 năm 2022 21 Thứ bảy Tháng 4 Nhâm Dần 21 Ngày: Giáp Tuất
Tháng: Ất Tỵ

Biết giới hạn của hạnh phúc
Đó mới là hạnh phúc!

Giờ tốt:
Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Hợi (21:00-22:59)
Hướng tốt: Đông bắc , Đông nam
Tiêt khí ngày: Tiểu mãn ( Lũ nhỏ )
Ngũ hành ngày: Sơn đầu hỏa

Ngày tốt
tháng 5 năm 2022

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Thứ năm 12/5/2022 12/4/2022
Chủ nhật 15/5/2022 15/4/2022
Thứ ba 24/5/2022 24/4/2022
Thứ sáu 27/5/2022 27/4/2022

Ngày xấu
tháng 5 năm 2022

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Thứ hai 2/5/2022 2/4/2022
Thứ ba 3/5/2022 3/4/2022
Thứ tư 4/5/2022 4/4/2022
Thứ năm 5/5/2022 5/4/2022
Thứ sáu 6/5/2022 6/4/2022
Thứ bảy 7/5/2022 7/4/2022
Thứ hai 9/5/2022 9/4/2022
Thứ ba 10/5/2022 10/4/2022
Thứ sáu 13/5/2022 13/4/2022
Thứ bảy 14/5/2022 14/4/2022
Thứ hai 16/5/2022 16/4/2022
Thứ ba 17/5/2022 17/4/2022
Thứ tư 18/5/2022 18/4/2022
Thứ năm 19/5/2022 19/4/2022
Thứ bảy 21/5/2022 21/4/2022
Chủ nhật 22/5/2022 22/4/2022
Thứ hai 23/5/2022 23/4/2022
Thứ năm 26/5/2022 26/4/2022
Thứ bảy 28/5/2022 28/4/2022
Chủ nhật 29/5/2022 29/4/2022
Thứ hai 30/5/2022 1/5/2022
Thứ ba 31/5/2022 2/5/2022

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem ngày

Xem lịch âm dương

Thứ bảy 21 tháng 5

21 Tháng 4, Nhâm Dần

Tin tức tổng hợp

Xem ngày bách kỵ
Cách xem ngày tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi

TIN TỨC Xem ngày bách kỵ