Xem ngày tốt xây dựng tháng 9/2022

Chọn ngày xây dựng
tháng 9 năm 2022

Nhập ngày/tháng/năm dương lịch

Xem theo ngày:

Ngày 30/9/2022 là ngày XẤU cho việc xây dựng

Lịch dương Lịch âm
Tháng 9 năm 2022 30 Thứ sáu Tháng 9 Nhâm Dần 5 Ngày: Bính Tuất
Tháng: Canh Tuất

Biết giới hạn của hạnh phúc
Đó mới là hạnh phúc!

Giờ tốt:
Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Hợi (21:00-22:59)
Hướng tốt: Tây nam , Đông
Tiêt khí ngày: Thu phân ( Giữa thu )
Ngũ hành ngày: Ôc thượng thổ

Ngày tốt
tháng 9 năm 2022

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Thứ bảy 3/9/2022 8/8/2022
Thứ bảy 10/9/2022 15/8/2022
Thứ năm 22/9/2022 27/8/2022
Thứ tư 28/9/2022 3/9/2022

Ngày xấu
tháng 9 năm 2022

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Thứ sáu 2/9/2022 7/8/2022
Thứ hai 5/9/2022 10/8/2022
Thứ ba 6/9/2022 11/8/2022
Thứ năm 8/9/2022 13/8/2022
Thứ sáu 9/9/2022 14/8/2022
Chủ nhật 11/9/2022 16/8/2022
Thứ tư 14/9/2022 19/8/2022
Thứ năm 15/9/2022 20/8/2022
Thứ bảy 17/9/2022 22/8/2022
Chủ nhật 18/9/2022 23/8/2022
Thứ ba 20/9/2022 25/8/2022
Thứ tư 21/9/2022 26/8/2022
Thứ sáu 23/9/2022 28/8/2022
Chủ nhật 25/9/2022 30/8/2022
Thứ hai 26/9/2022 1/9/2022
Thứ ba 27/9/2022 2/9/2022
Thứ năm 29/9/2022 4/9/2022
Thứ sáu 30/9/2022 5/9/2022

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem ngày

Xem lịch âm dương

Thứ sáu 30 tháng 9

5 Tháng 9, Nhâm Dần

Tin tức tổng hợp

Xem ngày bách kỵ
Cách xem ngày tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi

TIN TỨC Xem ngày bách kỵ