Xem ngày tốt khai trương tháng 8/2021

Chọn ngày khai trương
tháng 8 năm 2021

Nhập ngày/tháng/năm dương lịch

Xem theo ngày:

xem ngày khai trương
theo tuổi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh ÂL:
Tháng cần xem:

Ngày 4/8/2021 là ngày TỐT cho việc khai trương

Lịch dương Lịch âm
Tháng 8 năm 2021 4 Thứ tư Tháng 6 Tân Sửu 26 Ngày: Giáp Thân
Tháng: Ất Mùi

Biết giới hạn của hạnh phúc
Đó mới là hạnh phúc!

Giờ tốt:
Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hướng tốt: Đông bắc , Đông nam
Tiêt khí ngày: Đại thử ( Nắng oi )
Ngũ hành ngày: Tuyền trung thủy

Ngày tốt tháng 8 năm 2021

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Thứ ba 3/8/2021 25/6/2021
Thứ tư 4/8/2021 26/6/2021
Thứ năm 5/8/2021 27/6/2021
Thứ hai 9/8/2021 2/7/2021
Thứ ba 10/8/2021 3/7/2021
Thứ năm 12/8/2021 5/7/2021
Thứ sáu 13/8/2021 6/7/2021
Thứ bảy 14/8/2021 7/7/2021
Thứ hai 16/8/2021 9/7/2021
Thứ bảy 21/8/2021 14/7/2021
Thứ ba 24/8/2021 17/7/2021
Thứ tư 25/8/2021 18/7/2021
Thứ năm 26/8/2021 19/7/2021
Thứ bảy 28/8/2021 21/7/2021

Ngày xấu tháng 8 năm 2021

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Chủ nhật 1/8/2021 23/6/2021
Thứ hai 2/8/2021 24/6/2021
Thứ sáu 6/8/2021 28/6/2021
Thứ bảy 7/8/2021 29/6/2021
Chủ nhật 8/8/2021 1/7/2021
Thứ tư 11/8/2021 4/7/2021
Chủ nhật 15/8/2021 8/7/2021
Thứ ba 17/8/2021 10/7/2021
Thứ tư 18/8/2021 11/7/2021
Thứ năm 19/8/2021 12/7/2021
Thứ sáu 20/8/2021 13/7/2021
Thứ hai 23/8/2021 16/7/2021
Thứ sáu 27/8/2021 20/7/2021
Chủ nhật 29/8/2021 22/7/2021
Thứ hai 30/8/2021 23/7/2021
Thứ ba 31/8/2021 24/7/2021

Bảng tra tử vi 2021

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem ngày

Xem lịch âm dương

Thứ tư 4 tháng 8

26 Tháng 6, Tân Sửu

Tin tức tổng hợp

Xem ngày bách kỵ
Cách xem ngày tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi

TIN TỨC Xem ngày bách kỵ