Xem ngày tốt khai trương tháng 9/2022

Chọn ngày khai trương
tháng 9 năm 2022

Nhập ngày/tháng/năm dương lịch

Xem theo ngày:

xem ngày khai trương
theo tuổi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh ÂL:
Tháng cần xem:

Ngày 29/9/2022 là ngày TỐT cho việc khai trương

Lịch dương Lịch âm
Tháng 9 năm 2022 29 Thứ năm Tháng 9 Nhâm Dần 4 Ngày: Ất Dậu
Tháng: Canh Tuất

Biết giới hạn của hạnh phúc
Đó mới là hạnh phúc!

Giờ tốt:
Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Mão (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)
Hướng tốt: Tây bắc , Đông nam
Tiêt khí ngày: Thu phân ( Giữa thu )
Ngũ hành ngày: Tuyền trung thủy

Ngày tốt tháng 9 năm 2022

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Thứ bảy 3/9/2022 8/8/2022
Chủ nhật 4/9/2022 9/8/2022
Thứ hai 5/9/2022 10/8/2022
Thứ tư 7/9/2022 12/8/2022
Thứ bảy 10/9/2022 15/8/2022
Thứ năm 15/9/2022 20/8/2022
Thứ sáu 16/9/2022 21/8/2022
Thứ bảy 17/9/2022 22/8/2022
Chủ nhật 18/9/2022 23/8/2022
Thứ hai 19/9/2022 24/8/2022
Thứ năm 22/9/2022 27/8/2022
Thứ hai 26/9/2022 1/9/2022
Thứ tư 28/9/2022 3/9/2022
Thứ năm 29/9/2022 4/9/2022
Thứ sáu 30/9/2022 5/9/2022

Ngày xấu tháng 9 năm 2022

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Thứ năm 1/9/2022 6/8/2022
Thứ sáu 2/9/2022 7/8/2022
Thứ năm 8/9/2022 13/8/2022
Thứ sáu 9/9/2022 14/8/2022
Chủ nhật 11/9/2022 16/8/2022
Thứ hai 12/9/2022 17/8/2022
Thứ ba 13/9/2022 18/8/2022
Thứ tư 14/9/2022 19/8/2022
Thứ ba 20/9/2022 25/8/2022
Thứ tư 21/9/2022 26/8/2022
Thứ sáu 23/9/2022 28/8/2022
Thứ bảy 24/9/2022 29/8/2022
Chủ nhật 25/9/2022 30/8/2022
Thứ ba 27/9/2022 2/9/2022

Bảng tra tử vi 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem ngày

Xem lịch âm dương

Thứ năm 29 tháng 9

4 Tháng 9, Nhâm Dần

Tin tức tổng hợp

Xem ngày bách kỵ
Cách xem ngày tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi

TIN TỨC Xem ngày bách kỵ