Xem ngày ký hợp đồng tháng 7/2022

Ngày tốt ký hợp đồng
tháng 7 năm 2022

Nhập ngày/tháng/năm dương lịch

Xem theo ngày:

Ngày 6/7/2022 là ngày XẤU cho việc ký hợp đồng

Lịch dương Lịch âm
Tháng 7 năm 2022 6 Thứ tư Tháng 6 Nhâm Dần 8 Ngày: Canh Thân
Tháng: Đinh Mùi

Biết giới hạn của hạnh phúc
Đó mới là hạnh phúc!

Giờ tốt:
Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hướng tốt: Tây bắc , Tây nam
Tiêt khí ngày: Hạ chí ( Giữa mùa hạ )
Ngũ hành ngày: Thạch lưu mộc

Ngày tốt trong
tháng 7 năm 2022

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Thứ sáu 1/7/2022 3/6/2022
Thứ ba 5/7/2022 7/6/2022
Thứ năm 7/7/2022 9/6/2022
Chủ nhật 17/7/2022 19/6/2022
Thứ sáu 22/7/2022 24/6/2022
Thứ bảy 23/7/2022 25/6/2022
Thứ năm 28/7/2022 30/6/2022
Thứ sáu 29/7/2022 1/7/2022
Thứ bảy 30/7/2022 2/7/2022

Ngày xấu trong
tháng 7 năm 2022

*Click vào ngày dương lịch để xem chi tiết*
THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Thứ bảy 2/7/2022 4/6/2022
Chủ nhật 3/7/2022 5/6/2022
Thứ hai 4/7/2022 6/6/2022
Thứ tư 6/7/2022 8/6/2022
Thứ sáu 8/7/2022 10/6/2022
Thứ bảy 9/7/2022 11/6/2022
Chủ nhật 10/7/2022 12/6/2022
Thứ hai 11/7/2022 13/6/2022
Thứ ba 12/7/2022 14/6/2022
Thứ tư 13/7/2022 15/6/2022
Thứ năm 14/7/2022 16/6/2022
Thứ sáu 15/7/2022 17/6/2022
Thứ bảy 16/7/2022 18/6/2022
Thứ hai 18/7/2022 20/6/2022
Thứ ba 19/7/2022 21/6/2022
Thứ tư 20/7/2022 22/6/2022
Thứ năm 21/7/2022 23/6/2022
Chủ nhật 24/7/2022 26/6/2022
Thứ hai 25/7/2022 27/6/2022
Thứ ba 26/7/2022 28/6/2022
Thứ tư 27/7/2022 29/6/2022
Chủ nhật 31/7/2022 3/7/2022

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem ngày

Xem lịch âm dương

Thứ tư 6 tháng 7

8 Tháng 6, Nhâm Dần

Tin tức tổng hợp

Xem ngày bách kỵ
Cách xem ngày tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi

TIN TỨC Xem ngày bách kỵ