Chọn tuổi xông nhà tuổi Tân Tỵ năm 2023 | Thịnh vượng - Tài lộc

Thứ 2, 20/2/2023 - 17:01

Tuổi Tân Tỵ 2001 trong năm 2023 mọi việc chủ về mọi việc tiến hành khá thuận lợi, công danh sự nghiệp có chuyển biến tốt, gia đạo thuận hòa có hỷ tín đưa tới. Để trong năm cuộc sống thêm phần thuận lợi, may mắn và đẩy lùi được vận hạn thì gia chủ nên tìm người hợp tuổi xông nhà tuổi Tân Tỵ năm 2023 Quý Mão bao gồm: Bính Tuất 2006, Tân Mùi 1991, Mậu Thân 1968, Nhâm Thân 1992. 
 

1. TỬ VI TUỔI TÂN TỴ 2001 NĂM 2023 HUNG HAY CÁT? 

 

Trước khi giải mã tuổi nào xông nhà năm 2023 cho tuổi Tân Tỵ thì cần nắm được vận mệnh năm tới hung cát ra sao. Xét tử vi người tuổi Tỵ 2001 trên 3 yếu tố: thiên can, địa chi và ngũ hành thấy rằng năm 2023 Quý Mão là năm có nhiều chuyển biến tốt xấu đan xen: 
 

 • Ngũ hành: Tuổi Tân Tỵ 2001 mệnh Kim gặp năm 2023 hành Kim là Tương Trợ, khá tốt. Do đó, trong năm bản mệnh ít xảy ra những thay đổi xấu, mọi việc duy trì ổn định, có sự thăng tiến. Công việc nếu có vướng vào khó khăn hay bất lợi thì sẽ được người thân và bạn bè giúp đỡ.
   

 • Thiên can: Xét lá số tử vi thấy những người sinh năm 2001 thiên can Tân hành Kim có quan hệ Bình Hòa với thiên can Quý hành Thủy của năm 2023. Năm nay tử vi tuổi Tỵ chủ về bình thường, không có mấy thay đổi xấu hoặc chuyển biến tốt đẹp. Tiền bạc chỉ đủ ăn đủ tiêu, tài lộc kém. 
   

 • Địa chi: Tuổi 2001 địa chi Tỵ có quan hệ Bình Hòa với địa chi Mão của năm 2023. Theo đó, vận số tuổi này trong năm không có gì nổi bật, công việc duy trì ổn định, thu nhập dừng ở mức trung bình.
 

Kết luận: Như vậy, tử vi năm 2023 của tuổi Tân Tỵ chủ về bình hòa, công việc cũng như cuộc sống không quá vất vả. Để vận trình trong năm mới nhẹ nhàng hơn cũng như giúp gia đình thêm vượng khí, gia chủ 2001 nên tìm tuổi hợp xông đất đầu năm rước hên may vào nhà.
 

2. TUỔI TỐT ĐỂ XÔNG NHÀ NĂM 2023 CHO TUỔI TÂN TỴ

 
 

Người tuổi Tân Tỵ khi xem tuổi xông nhà năm 2023 Quý Mão thì nên ưu tiên lựa chọn một trong số các tuổi gồm Bính Tuất 2006, Tân Mùi 1991, Mậu Thân 1968, Nhâm Thân 1992. Bởi lẽ: 
 

Tuổi 2006 xông đất năm 2023 tuổi Tân Tỵ 

 
 • Xét về ngũ hành
   

- Người xông nhà tuổi Bính Tuất ngũ hành mệnh Thổ có quan hệ Tương Sinh với mệnh Kim của gia chủ Tân Tỵ ⇒ Rất tốt.
 

- Người xông nhà tuổi Bính Tuất ngũ hành mệnh Thổ có quan hệ Tương Sinh với hành Kim của năm Quý Mão ⇒ Rất tốt.
 

 • Xét về thiên can
   

- Tuổi Tuất 2006 thiên can Bính có quan hệ Tương Hợp với thiên can Tân của gia chủ tuổi 2001 ⇒ Rất Tốt.
 

- Tuổi Tuất 2006 xông nhà tuổi Tân Tỵ có thiên can Bính có quan hệ Bình Hòa với thiên can Quý của năm 2023 ⇒ Chấp nhận được.
 

 • Xét về địa chi
   

- Tuổi xông nhà 2006 địa chi Tuất có quan hệ Bình Hòa với địa chi Tỵ của gia chủ tuổi 2001 ⇒ Chấp nhận được.
 

- Tuổi xông nhà 2006 địa chi Tuất có quan hệ Nhị Hợp với địa chi Mão của năm 2023 ⇒ Rất tốt.
 

⇒ Tổng điểm: 10/12 điểm.

Xem thêm:

 

 
 

Tuổi 1991 xông nhà tuổi Tân Tỵ năm 2023

 

Tuổi xông nhà Tân Mùi 1991 Lộ Bàng Thổ: 
 

 • Xét về ngũ hành
   

- Tuổi Tân Mùi ngũ hành mệnh Thổ kết hợp với mệnh Kim của gia chủ Tân Tỵ là mối quan hệ Tương Sinh ⇒ Rất tốt.
 

- Tuổi Tân Mùi ngũ hành mệnh Thổ kết hợp với hành Kim của năm Quý Mão là mối quan hệ Tương Sinh ⇒ Rất tốt.
 

 • Xét về thiên can
   

- Tuổi Mùi 1991 xông đất tuổi Tân Tỵ có thiên can Tân kết hợp với thiên can Tân của gia chủ tuổi 2001 là mối quan hệ Bình Hòa ⇒ Chấp nhận được
 

- Tuổi Mùi 1991 thiên can Tân kết hợp với thiên can Quý của năm 2023 là mối quan hệ Bình Hòa ⇒ Chấp nhận được.
 

 • Xét về địa chi
   

- Tuổi xông nhà 1991 địa chi Mùi kết hợp với địa chi Tỵ của gia chủ tuổi 2001 là mối quan hệ Bình Hòa ⇒ Chấp nhận được.
 

- Tuổi xông nhà 1991 địa chi Mùi kết hợp với địa chi Mão của năm 2023 là mối quan hệ Tam Hợp ⇒ Rất tốt.
 

⇒ Tổng điểm: 9/12 điểm
 

Xem thêm:
 

 

 

Tuổi 1968 xông đất tuổi Tân Tỵ năm 2023 

 

Tuổi xông nhà Mậu Thân 1968 mệnh Đại Dịch Thổ: 
 

 • Xét về ngũ hành
   

- Tuổi Mậu Thân ngũ hành mệnh Thổ kết hợp với mệnh Kim của gia chủ Tân Tỵ là quan hệ Tương Sinh ⇒ Rất tốt.
 

- Tuổi Mậu Thân ngũ hành mệnh Thổ kết hợp với hành Kim của năm Quý Mão là quan hệ Tương Sinh ⇒ Rất tốt.
 

 • Xét về thiên can
   

- Tuổi Thân 1968 xông đất cho tuổi Tân Tỵ có thiên can Mậu kết hợp với thiên can Tân của gia chủ tuổi 2001 là quan hệ Bình Hòa ⇒ Chấp nhận được.
 

- Tuổi Thân 1968 thiên can Mậu kết hợp với thiên can Quý của năm 2023 là quan hệ Tương Hợp ⇒ Rất Tốt.
 

 • Xét về địa chi
   

- Tuổi xông nhà 1968 địa chi Thân kết hợp với địa chi Tỵ của gia chủ tuổi 2001 là quan hệ Nhị Hợp ⇒ Rất tốt.
 

- Tuổi xông nhà 1968 địa chi Thân kết hợp với địa chi Mão của năm 2023 là quan hệ Bình Hòa ⇒ Chấp nhận được.
 

⇒ Tổng điểm: 9/12 điểm
 

Xem thêm:
 

 

 

Tuổi 1992 xông nhà năm 2023 cho tuổi Tân Tỵ 

 

Tuổi xông nhà Nhâm Thân 1992 mệnh Kiếm Phong Kim: 
 

 • Xét về ngũ hành
   

- Tuổi Nhâm Thân ngũ hành mệnh Kim kết hợp với mệnh Thổ của gia chủ Tân Tỵ là quan hệ Tương Sinh ⇒ Rất tốt.
 

- Tuổi Nhâm Thân ngũ hành mệnh Kim kết hợp với hành Kim của năm Quý Mão là quan hệ Tương Trợ ⇒ Rất tốt.
 

 • Xét về thiên can
   

- Tuổi Thân 1992 thiên can Nhâm kết hợp với thiên can Tân của gia chủ tuổi 2001 là quan hệ Bình Hòa ⇒ Chấp nhận được.
 

- Tuổi Thân 1992 xông đất tuổi Tân Tỵ có thiên can Nhâm kết hợp với thiên can Quý của năm 2023 là quan hệ Bình Hòa ⇒ Chấp nhận được.
 

 • Xét về địa chi
   

- Tuổi xông nhà 1992 địa chi Thân kết hợp với địa chi Tỵ của gia chủ tuổi 2001 là quan hệ Nhị Hợp ⇒ Rất Tốt.
 

- Tuổi xông nhà 1992 địa chi Thân kết hợp với địa chi Mão của năm 2023 là quan hệ Bình Hòa ⇒ Chấp nhận được.
 

⇒ Tổng điểm: 9/12 điểm
 

Xem thêm:
 

 

 

Kết luận: Trong năm 2023, tuổi Tân Tỵ mời người sinh năm Bính Tuất xông nhà đầu năm là tốt nhất. Bên cạnh đó, người sinh năm 1968, 1991 và 1992 cũng là những tuổi khá đẹp, phù hợp để xông đất năm Quý Mão cho gia chủ 2001. 
 

3. TUỔI KỴ NÀO TRÁNH XÔNG NHÀ TUỔI TÂN TỴ NĂM 2023?

 

Tuổi Tân Tỵ 2001 khi chọn tuổi xông nhà đầu năm 2023 nên tránh chọn những người có can chi - ngũ hành xung khắc với bản mệnh. Cụ thể các tuổi này bao gồm: 
 

Tuổi Tổng Điểm
1987 Đinh Mão 4/12
1995 Ất Hợi 4/12
1979 Kỷ Mùi 5/12
1959 Kỷ Hợi 4/12
1988 Mậu Thìn 5/12


Kết luận: Nếu mời các tuổi kể trên đến xông nhà năm 2023 cho tuổi Tân Tỵ có thể mang lại những điều kém may mắn cho gia đình. Trong công việc xảy ra nhiều vấn đề khó khăn, trở ngại. Tiền bạc có làm ra nhưng khó giữ được, phải hao tán không ít vào cuộc sống.Bên cạnh đó, trong năm dễ có thị phi bất lợi xảy đến khiến gia đình xáo trộn, mâu thuẫn bất hòa. 
 

Có thể bạn quan tâm: Tuổi 2001 hợp làm ăn với tuổi nào? kích TÀI kích LỘC 

 

4. HƯỚNG VÀ NGÀY GIỜ TỐT XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM TUỔI 2001

 

Chọn hướng tốt xuất hành đầu năm Quý Mão cũng là một trong những cách giúp gia chủ tuổi Tân Tỵ đón được được phước lành do Hỷ Thần và Tài Thần ban tặng. Cụ thể ngày giờ và hướng xuất hành tốt trong 3 ngày đầu năm mới như sau:
 

 • Vào ngày mùng 1 Tết: Tuổi Tỵ 2001 nên xuất hành vào lúc 3h tới 5h sáng về hướng Tây Nam để đón Tài Thần. Đồng thời tuổi này xuất hành vào lúc 7h tới 11h sáng theo hướng Tây Bắc để nghênh tiếp Hỷ Thần.
   

 • Vào ngày mùng 2 Tết: Người sinh năm 2001 nên xuất hành vào lúc 11h tới 13h về hướng Tây Nam để đón Tài Thần. Đồng thời tuổi này xuất hành vào lúc 13h tới 15h theo hướng Tây Nam để nghênh tiếp Hỷ Thần. 
   

 • Vào ngày mùng 3 Tết: Tuổi Tân Tỵ nên xuất hành vào lúc 6 giờ sáng về hướng Tây để đón Tài Thần. Đồng thời tuổi này xuất hành vào lúc 11h tới 13h theo hướng Nam để nghênh tiếp Hỷ Thần. 
   

Các tuổi khác tham khảo: Xem ngày tốt xuất hành chi tiết và chxác

 

5. XEM TUỔI TÂN TỴ KHAI TRƯƠNG NGÀY NÀO TỐT 2023? 

 

Ngoài chọn tuổi hợp để xông nhà tuổi Tân Tỵ năm 2023 thì vào dịp đầu Xuân năm mới, mở hàng khai trương là thủ tục không thể thiếu đối với gia chủ làm trong lĩnh vực kinh doanh. Bởi lẽ, người tuổi này thường quan niệm rằng đầu năm làm ăn có thuận lợi suôn sẻ thì trong năm mới đón nhận được cát khí may mắn và tài lộc. Theo đó, mở hàng đầu năm Quý Mão, chủ kinh doanh tuổi 2001 nên chọn như sau:
 

 • Ngày tốt khai trương: Ngày Quý Mùi - mùng 4 Tết, tức Chủ Nhật ngày 29 tháng 1 dương lịch.
   

 • Giờ tốt mở hàng: Giờ tốt thích hợp tiến hành thủ tục mở hàng trong ngày mùng 4 Tết đó là giờ Ất Mão (khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng), giờ Đinh Tỵ (khung giờ từ 9 đến 11 giờ) và giờ Canh Thân (khung giờ từ 15 đến 17 giờ).
   

 • Tuổi tốt mở hàng đầu năm: Xem tuổi mở hàng cho tuổi Tân Tỵ năm 2023 thấy tuổi Bính Tuất 2006 và Tân Mùi 1991 là hai tuổi mở hàng đầu năm Quý Mão tốt nhất cho gia chủ tuổi này. 


➤ Có thể bạn quan tâm: Tuổi Tân Tỵ 2001 sinh con năm 2023 chuẩn xác theo chuyên gia
 

6. THỦ TỤC XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM CÓ ĐẶC SẮC GÌ? 

 

Phong tục xông đất đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa cổ truyền đối với người dân Việt Nam mỗi độ Xuân về. Thủ tục này diễn ra với mục đích chúc phúc cho gia chủ được xông đất cùng các thành viên gia đình năm mới được mạnh khỏe bình an, vợ chồng hạnh phúc, con cái giỏi giang, sự nghiệp hưng thịnh, phát tài phát lộc. 
 

Tuy nhiên, để xông đất diễn ra thuận lợi và mang lại những giá trị tốt đẹp thì gia chủ Tân Tỵ trong chọn người xông nhà cần phải lưu ý một số điều như sau:
 

 • Về thời gian và địa điểm: Gia chủ và người xông đất cho tuổi Tân Tỵ phải thống nhất rõ ràng về thời gian, địa điểm và những vấn đề cần thiết trước khi đến xông nhà. Điều này sẽ giúp cả hai bên chủ động nắm bắt trước tình hình, đảm bảo khi tiến hành được suôn sẻ và đạt được kết quả như ý. 
   

 • Về trang phục: Người xông đất nên mặc những trang phục lịch sự, màu sắc tươi tắn phù hợp với không khí Tết. Tránh mặc xuề hòa hoặc diện những trang phục có màu không hợp như đen, trắng. 
   

 • Về quà cáp: Người đến xông đất nên tặng gia chủ Tân Tỵ những món quà Tết như bánh chưng, mứt kẹo, rượu,... và lì xì cho trẻ em, người già trong nhà để lấy hên may đầu năm. Kèm theo đó là những lời chúc tốt đẹp, may mắn đến tất cả mọi người. 
   

 • Về phía gia chủ: Chủ nhà tuổi 2001 nên tặng lì xì cho người đến xông nhà đồng thời chiêu đãi trà bánh, hoa quả đầy đủ. Mọi người nên nói những chuyện vui vẻ, hòa hợp, và nâng ly chúc mừng năm mới. 

 

Như vậy, các tuổi hợp xông đất đầu năm Quý Mão cho gia đình tuổi Tân Tỵ là Bính Tuất 2006, Mậu Thân 1968, Tân Mùi 1991 và Nhâm Thân 1992. Gia chủ nên ưu tiên chọn lựa người hợp tuổi, tốt vía đến xông nhà tuổi Tân Tỵ năm 2023 để giúp gia tăng thêm cát khí, thuận lợi. Bên cạnh đó, tuổi 2001 có thể kết hợp xông đất với xuất hành và mở hàng đầu năm để rước vui may, tài lộc vào nhà. 
 

Xem thêm:
 

 
 
 
 
Chuyên gia phong thủy Duy Linh cùng các công sự của mình vẫn luôn không ngừng nghiên cứu tổng hợp đầy đủ và chính xác những thông tin mà khách hàng vẫn đang tìm kiếm về lĩnh vực phong thủy, tử vi, xem ngày. Nếu muốn tư vấn trực tiếp và nhanh nhất, quý bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0705 806 666.

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói