Tuổi Nhâm Thân 1932 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Xem tuổi làm ăn năm 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


Mục lục

Luận tuổi làm ăn 1932 - tuổi Nhâm Thân làm ăn hợp tuổi nào

Tuổi Nhâm Thân 1932 hợp làm ăn với tuổi nào nhất | CHUYÊN GIA Luận Giải

1. Thông tin gia chủ tuổi Canh Thân

Năm sinh (DL) 1932
Xem mệnh ngũ hành Kiếm phong kim ( mệnh Kim )
Thiên can Nhâm
Địa chi Thân
Cung mệnh Nam cung Khôn / Nữ cung Khảm

2. Bình giải tốt xấu cho cả Nam và Nữ

a. Bảng dưới đây là nam tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào.

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với Nhâm Thân Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân từ độ tuổi 1960 đến 2017. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân Nam mạng là những tuổi nào nhé.

1909
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Thân - Dậu => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1910
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Thân - Tuất => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1911
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Tân => Tương Sinh
Địa chi Thân - Hợi => Lục Hình
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1915
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Thân - Mão => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1920
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Thân - Thân => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1922
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Thân - Tuất => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khôn - Ly => Ngũ Quỷ
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1924
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Thân - Tý => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Khôn => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1928
Mệnh Kim - Mộc => Tương Xung
Thiên can Nhâm - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Thân - Thìn => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1930
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Thân - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1931
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Tân => Tương Sinh
Địa chi Thân - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Ly => Ngũ Quỷ
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1936
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Bính => Tương Xung
Địa chi Thân - Tý => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1937
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Đinh => Tương Phá
Địa chi Thân - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1938
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Mậu => Bình Hòa
Địa chi Thân - Dần => Lục Xung
Cung mệnh Khôn - Đoài => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1940
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Thân - Thìn => Tam Hợp
Cung mệnh Khôn - Ly => Ngũ Quỷ
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Hỏa => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1945
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Thân - Dậu => Bình Hòa
Cung mệnh Khôn - Cấn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Thổ => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1946
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Bính => Tương Xung
Địa chi Thân - Tuất => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khôn - Càn => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Hỏa - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết

b. Bảng sau đây là nữ tuổi Nhâm Thân 1932 hợp làm ăn với tuổi nào.

- Lời bình giải sau đây của các chuyên gia hàng đầu giúp quý bạn biết tất cả các tuổi hợp làm ăn với Nhâm Thân Nữ mạng. Hãy cùng xem nhé để biết được xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân Nữ mạng là những tuổi gì.

1906
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Bính => Tương Xung
Địa chi Thân - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1907
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Đinh => Tương Phá
Địa chi Thân - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1909
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Kỷ => Bình Hòa
Địa chi Thân - Dậu => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Khảm => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thủy - Thủy => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1910
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Thân - Tuất => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khảm - Ly => Diên Niên
Niên mệnh năm sinh Thủy - Hỏa => Tương Khắc
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1915
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Thân - Mão => Tứ Tuyệt
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1916
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Bính => Tương Xung
Địa chi Thân - Thìn => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1922
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Nhâm => Bình Hòa
Địa chi Thân - Tuất => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1924
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Thân - Tý => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 9
Xem chi tiết
1925
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Thân - Sửu => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1930
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Thân - Ngọ => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Đoài => Họa Hại
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1931
Mệnh Kim - Thổ => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Tân => Tương Sinh
Địa chi Thân - Mùi => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1933
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Quý => Bình Hòa
Địa chi Thân - Dậu => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Tốn => Sinh Khí
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1934
Mệnh Kim - Hỏa => Tương Xung
Thiên can Nhâm - Giáp => Tương Sinh
Địa chi Thân - Tuất => Tứ Đức Hợp
Cung mệnh Khảm - Chấn => Thiên Y
Niên mệnh năm sinh Thủy - Mộc => Tương Sinh
ĐIỂM 8
Xem chi tiết
1936
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Bính => Tương Xung
Địa chi Thân - Tý => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Khảm => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thủy - Thủy => Bình Hòa
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1940
Mệnh Kim - Kim => Bình Hòa
Thiên can Nhâm - Canh => Tương Sinh
Địa chi Thân - Thìn => Tam Hợp
Cung mệnh Khảm - Càn => Lục Sát
Niên mệnh năm sinh Thủy - Kim => Tương Sinh
ĐIỂM 7
Xem chi tiết
1945
Mệnh Kim - Thủy => Tương Sinh
Thiên can Nhâm - Ất => Tương Sinh
Địa chi Thân - Dậu => Bình Hòa
Cung mệnh Khảm - Khảm => Phục Vị
Niên mệnh năm sinh Thủy - Thủy => Bình Hòa
ĐIỂM 8
Xem chi tiết

#6 Cách tính sinh con trai con gái theo ý muốn 2022 thành công 100%

Trên đây là phongthuyso.vn đã giúp quý bạn trả lời câu hỏi xem tuổi làm ăn cho người sinh năm 1932 hợp làm ăn với tuổi nào. Mong rằng, qua bài viết này mọi người sẽ biết được sinh năm 1932 mệnh gì và chọn tuổi hợp với mình để mọi việc kinh doanh luôn phát tài phát lộc. Với công cụ xem tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng tìm người kết hợp làm ăn với mình nữa. Nếu quý bạn vẫn còn thắc mắc về công danh sự nghiệp của mình hoặc muốn biết vận may, tài lộc, vận hạn, sức khỏe.... năm 2022 ra sao. Thì mời quý bạn xem thêm

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

Xem tuổi vợ chồng
theo năm sinh

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh chồng: Năm sinh vợ:

Xem tuổi

Tử vi

Tin tức tổng hợp

Âm dương ngũ hành
Vật phẩm phong thủy
Xem bói đầu năm
Xem ngày mua xe hợp tuổi
Chọn sim hợp tuổi
Học xem tuổi
Phong thuỷ hợp tuổi
Xem tuổi mở hàng khai trương

TIN TỨC Âm dương ngũ hành