Tuổi hợp xông nhà tuổi Giáp Tý năm 2023 [1984] #Chi tiết nhất

Thứ 2, 20/2/2023 - 14:14

Người sinh tuổi 1984 Giáp Tý bước sang năm Quý Mão là năm Tam Tai thứ 2 chủ về gặp nhiều điều bất lợi, mọi việc khó hanh thông. Mặt khác, đây cũng là năm tứ hành xung với tuổi, tiền bạc hao tán, vợ chồng lục đục, dễ đau ốm. Vì vậy, chọn tuổi xông nhà tuổi Giáp Tý năm 2023 là cách giảm vận hạn xấu và gia tăng may mắn, cát lợi.
 

1. TỬ VI NĂM 2023 TUỔI GIÁP TÝ 1984 TỐT HAY XẤU? 

 

Trước khi tiến hành chọn tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Giáp Tý thì cần xem vận số năm tới tốt hay xấu. Xét tử vi người tuổi Tý 1984 trên 3 yếu tố: thiên can, địa chi và ngũ hành thấy rằng năm 2023 là năm có nhiều chuyển biến tốt xấu đan xen:
 

 • Về ngũ hành: Mạng Kim gặp năm Kim là Tương Trợ: Tốt cho bản mệnh. Chủ về một năm ít có sự thay đổi về công ăn việc làm. Trong năm có quý nhân giúp đỡ trong công việc, buôn bán, kinh doanh.
   

 • Về Thiên can: Thiên can Giáp (Mộc) gặp năm Quý (Thủy) là Bình Hòa: Chủ về một năm công việc làm ăn giữ ở mức bình thường, tiền bạc làm ra đủ chi tiêu trong gia đình.  
   

 • Về địa chi: Địa chi Tý gặp năm Mão là Lục Hình: chủ về một năm có nhiều biến động trong cuộc sống cũng như trong tình cảm, gia đạo. Người tuổi Giáp Tý sẽ gặp nhiều bất lợi và thị phi. Tiền bạc có sự tiêu pha nhiều, tài chính không tốt. 
   

=> Kết luận: Người sinh năm 1984 sẽ có một năm 2023 bất lợi với nhiều thị phi, trắc trở. Vì vậy, cần chọn tuổi xông đất cho gia chủ sinh năm 1984 phù hợp để hóa giải, hạn chế những điều không tốt và gia tăng cát khí trong năm 2023.
 

➤Xem thêm những thay đổi trong vận số năm 2023 với những luận giải chi tiết tại phần mềm dưới đây:

Bảng tra tử vi 2023

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

 

2. NHỮNG TUỔI TỐT ĐỂ XÔNG NHÀ TUỔI GIÁP TÝ NĂM 2023

 
 

Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho thấy tuổi tốt để xông nhà xông đất cho người tuổi Giáp Tý là tuổi 1971 (Tân Hợi); 1961 (Tân Sửu); 2001 (Tân Tỵ); 2007 (Đinh Hợi); 1962 (Nhâm Dần).
 

Các tuổi trên có thiên can, địa chi, ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ Giáp Tý và năm Quý Mão 2023. Cụ thể như sau:
 

Tuổi 1971 xông đất năm 2023 tuổi Giáp Tý

 

Tuổi xông nhà Tân Hợi sinh năm 1971 mệnh Thoa Xuyến Kim:
 

 • Về ngũ hành tuổi xông đất năm 2023 tuổi 1984
   

- Ngũ hành của người xông nhà tuổi Tân Hợi là Kim có quan hệ Tương Trợ với mệnh Kim của gia chủ Giáp Tý ⇒ Rất Tốt.
 

- Ngũ hành của người xông nhà tuổi Tân Hợi là Kim có quan hệ Tương Trợ với ngũ hành Kim của năm 2023 ⇒ Rất Tốt.
 

 • Về thiên can tuổi xông nhà cho Giáp Tý năm 2023
   

- Thiên can của người xông nhà tuổi Hợi 1971 là Tân có quan hệ Bình Hòa với thiên can Giáp của gia chủ Tân Hợi ⇒ Chấp nhận được. 
 

- Thiên can của người xông nhà tuổi Hợi 1971 là Tân có quan hệ Bình Hòa với thiên can Quý của năm 2023 ⇒ Chấp nhận được.
 

 • Về địa chi tuổi xông đất tuổi Giáp Tý 2023 
   

- Địa chi của người xông nhà 1971 là Hợi có quan hệ Bình Hòa với địa chi Tý của gia chủ tuổi 1984 ⇒ Chấp nhận được. 
 

- Địa chi của người xông nhà 1971 là Hợi có quan hệ Tam Hợp với địa chi Mão của của năm 2023⇒ Rất tốt.
 

⇒ Tổng điểm: 9/12 - Tốt

Xem thêm:

 

 
 

Tuổi 1961 xông đất năm 2023 cho tuổi Giáp Tý 

 

Tuổi xông nhà 1961 Tân Sửu mệnh Bích Thượng Thổ: 
 

 • Về ngũ hành tuổi xông đất tuổi Giáp Tý năm 2023 
   

- Ngũ hành của người xông nhà tuổi Tân Sửu là Thổ có quan hệ Tương Sinh với mệnh Kim của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 

- Ngũ hành của người xông nhà tuổi Tân Sửu là Thổ có quan hệ Tương Sinh với Kim của năm 2023⇒ Rất tốt.
 

 • Về thiên can tuổi xông đất năm 2023 tuổi Giáp Tý 
   

- Thiên can của người xông nhà là Tân có quan hệ Bình Hòa với thiên can Giáp của gia chủ ⇒ Chấp nhận được.
 

- Thiên can của người xông nhà là Tân có quan hệ Bình Hòa với thiên can Quý của năm 2023 ⇒ Chấp nhận được.
 

 • Về địa chi tuổi xông nhà năm 2023 tuổi Giáp Tý 
   

- Địa chi của người xông nhà 1961 là Sửu có quan hệ Nhị Hợp với địa chi Tý của gia chủ⇒ Rất tốt.
 

- Địa chi Sửu của người xông nhà Bình Hòa với địa chi Mão của năm Quý Mão ⇒ Chấp nhận được.
 

⇒ Tổng điểm: 9/12 - Tốt
 

Xem thêm:
 

 

 

Tuổi 2001 xông nhà cho tuổi Giáp Tý năm 2023 

 

Tuổi xông nhà 2001 Tân Tỵ mệnh Bạch Lạp Kim: 
 

 • Về ngũ hành tuổi xông nhà Giáp Tý năm 2023 
   

- Ngũ hành của người xông nhà tuổi Tân Tỵ là Kim có quan hệ Tương trợ với mệnh Kim của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 

- Ngũ hành của người xông nhà tuổi Tân Tỵ là Kim có quan hệ Tương trợ với mệnh Kim của năm Quý Mão⇒ Rất tốt.
 

 • Về thiên can tuổi xông đất 2023 cho tuổi Giáp Tý 
   

- Thiên can Tân của tuổi người xông nhà 2001 có quan hệ Bình Hòa với thiên can Giáp của gia chủ và thiên can Quý của năm 2023⇒ Chấp nhận được.
 

- Thiên can Tân của tuổi người xông nhà có quan hệ Bình Hòa với thiên can Quý của năm 2023  ⇒ Chấp nhận được.
 

 • Về địa chi tuổi xông nhà tuổi Giáp Tý 2023 
   

- Địa chi của người xông nhà 2001 là Tỵ có quan hệ Bình Hòa với địa chi Tý của gia chủ n⇒ Chấp nhận được
 

 - Địa chi của người xông nhà 2001 là Tỵ có quan hệ bình hòa với địa chi Mão của năm 2003 ⇒ Chấp nhận được.
 

⇒ Tổng điểm : 8/12 - Tốt
 

Xem thêm:
 

 

 

Tuổi 2007 xông nhà tuổi Giáp Tý năm 2023 

 

Tuổi xông nhà 2007 Đinh Hợi mệnh Ốc Thượng Thổ:
 

 • Về ngũ hành tuổi xông đất năm 2023 tuổi 1984 
   

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ có quan hệ Tương Sinh với mệnh Kim của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ có quan hệ Tương Sinh với ngũ hành Kim của năm Quý Mão⇒ Rất tốt.
 

 • Về thiên can tuổi xông đất tuổi Giáp Tý 2023 
   

- Thiên can Đinh của người xông nhà có quan hệ Bình Hòa với thiên can Giáp của gia chủ 1984 ⇒ Chấp nhận được.
 

- Thiên can Đinh của người xông nhà có quan hệ Tương Xung với thiên can Quý của năm 2023 ⇒ Không tốt.
 

 • Về địa chi tuổi xông đất năm 2023 tuổi Giáp Tý 
   

- Địa chi của người xông nhà 2007 là Hợi có quan hệ Bình Hòa với địa chi Tý của gia chủ⇒ Chấp nhận được. 
 

- Địa chi của người xông nhà 2007 là Hợi có quan hệ Tam Hợp với địa chi Mão của năm⇒ Rất tốt. 
 

⇒ Tổng điểm: 8/12 - Tốt 
 

Xem thêm:
 

 

 

Tuổi 1962 xông đất tuổi Giáp Tý năm 2023 

 

Tuổi xông nhà 1962 Nhâm Dần mệnh Kim Bạch Kim: 
 

 • Về ngũ hành tuổi xông đất năm 2023 tuổi Giáp Tý 
   

- Ngũ hành Kim của người xông nhà có quan hệ Tương Trợ với mệnh Kim của gia chủ ⇒ Rất tốt.
 

- Ngũ hành Kim của người xông nhà có quan hệ Tương Trợ với Kim của năm Quý Mão⇒ Rất tốt.
 

 • Về thiên can tuổi xông nhà năm 2023 tuổi Giáp Tý 
   

- Thiên can Nhâm của người xông nhà có quan hệ Bình Hòa với thiên can Giáp của gia chủ ⇒ Chấp nhận được.
 

- Thiên can Nhâm của người xông nhà có quan hệ bình hòa với thiên can Quý của năm⇒ Chấp nhận được.
 

 • Về địa chi tuổi xông nhà Giáp Tý năm 2023 
   

- Địa chi của người xông nhà 1962 là Dần có quan hệ Bình Hòa với địa chi Tý của gia chủ ⇒ Chấp nhận được.
 

- Địa chi của người xông nhà 1962 là Dần có quan hệ Bình Hòa với địa chi Mão của năm⇒ Chấp nhận được.
 

⇒ Tổng điểm: 8/12 - Tốt
 

Xem thêm:
 

 

 

=> Kết luận: Như vậy, trong các tuổi xông đất hợp với tuổi Giáp Tý thì tuổi Tân Hợi 1971 và Tân Sửu 1961 là những tuổi tốt nhất để xông nhà. Vì tuổi này có ngũ hành, thiên can và địa chi tương trợ, bình hòa với tuổi của gia chủ. 

Các tuổi khác tham khảo xem tuổi xông nhà năm 2023 để chọn tuổi hợp mệnh tại phần mềm dưới đây:

Tra cứu tuổi
xông đất - xông nhà

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh(ÂL):

 

3. XÔNG NHÀ TUỔI GIÁP TÝ NĂM 2023 NÊN TRÁNH TUỔI NÀO? 

 

Các tuổi kỵ xông nhà dưới đây chủ về xung khắc sẽ khiến gia chủ gặp nhiều bất lợi và có vận trình không hanh thông trong năm 2023:
 

Tuổi Tổng Điểm
1963 (Quý Mão) 5/12
1978 (Mậu Ngọ) 4/12
1987 (Đinh Mão) 4/12
1988 (Mậu Thìn) 5/12
1990 (Canh Ngọ) 4/12


=> Kết luận: Các tuổi trên chủ về can chi tương khắc, ngũ hành không tương hợp, không hỗ trợ nhau. Nếu chọn những tuổi này xông đất tuổi Giáp Tý năm 2023 sẽ khiến chủ nhà gặp phải rắc rối, thị phi, kém may mắn. Nhất là những người đang buôn bán, làm ăn kinh doanh. Vì vậy, khi chọn người xông nhà nên tránh những tuổi này. 
 

Tham khảo thêm: Tuổi 1984 làm nhà năm 2023 có tốt không? từ chuyên gia 

 

4. HƯỚNG VÀ NGÀY GIỜ TỐT XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM TUỔI 1984

 

Bên cạnh việc chọn tuổi xông đất cho gia chủ sinh năm 1984 thì chọn hướng xuất hành và ngày giờ tốt để xuất hành cũng giúp bản mệnh đón nhận vận may, tài lộc. 
 

 • Mùng 1 tết tuổi Giáp Tý nên xuất hành hướng Tây Nam để nghênh tiếp Tài Thần và hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần trong các khung giờ 3 giờ tới 5 giờ sáng và 7h tới 11h sáng tính theo nơi cư ngụ. 
   

 • Mùng 2 tết gia chủ tuổi Tý 1984 nên xuất hành hướng Tây Nam để nghênh tiếp Tài Thần và hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần vào lúc 11h tới 13h trưa và từ 13h - 15h chiều tính theo nơi cư ngụ.
   

 • Mùng 3 tết người tuổi 1984 nên xuất hành hướng Tây để nghênh tiếp Tài Thần và hướng Nam  để đón Hỷ Thần vào lúc 6h sáng và từ 11h tới 13h trưa tính theo nơi cư ngụ.
   

Có thể bạn quan tâm: Xem ngày tốt xuất hành thu hút may mắn 

 

5. XEM TUỔI GIÁP TÝ KHAI TRƯƠNG NGÀY NÀO TỐT 2023? 

 

Đầu năm 2023, người tuổi Giáp Tý nên chọn những ngày tốt, giờ tốt khai trương để công việc làm ăn, buôn bán trong cả năm được thuận lợi, phát đạt và thịnh vượng.
 

 • Ngày tốt mở hàng: Đối với tuổi Giáp Tý 1984, ngày mở hàng tốt nhất đầu năm là ngày Mùng 8 Đinh Hợi (ngày 29/01/2023 dương lịch). Đây là ngày tốt, đem lại thuận lợi, suôn sẻ, tài lộc và phát đạt.
   

 • Giờ tốt mở hàng: Người tuổi Giáp Tý 1984 có thể chọn một trong hai khung giờ tốt sau để mở hàng đầu năm đó là giờ Ất Mùi (từ 13 đến 15 giờ)  và giờ Mậu Tuất (từ 19 đến 21 giờ).
   

 • Tuổi mở hàng cho tuổi Giáp Tý năm 2023: Những người tuổi Tân Hợi 1971.


➤ Tìm hiểu thêm: Tuổi Giáp Tý 1984 sinh con năm 2023 theo luận giải từ chuyên gia 
 

6. NẾU ĐI XÔNG NHÀ THÌ TUỔI GIÁP TÝ CẦN CHUẨN BỊ GÌ?

 

Ngoài việc bản mệnh lựa chọn người tuổi xông đất cho tuổi Giáp Tý thì tuổi này có thể được mở đi xông nhà. Khi được chọn đi xông nhà cho các tuổi khác, gia chủ tuổi Giáp Tý cần có sự chuẩn bị kỹ càng và một vài lưu ý nhất định. 
 

Thông thường, người đi xông đất sẽ ăn mặc lịch sự và cần chuẩn bị những phong bao lì xì đỏ để mừng tuổi, lấy may cho gia chủ và những thành viên trong gia đình. Giá trị của phong bì không cần quá lớn. Cần chọn những đồng tiền có màu đỏ và còn mới để thể hiện sự may mắn. Ngoài ra, người xông đất cần chuẩn bị thêm những món quà nhỏ khác như tranh phong thủy, thư pháp và những vật phẩm phù hợp với tuổi của gia chủ để biếu, tặng với ý nghĩa mang lộc lại cho gia chủ.
 

Bên cạnh việc tặng quà, cần nói những lời chúc Tết hay và ý nghĩa. Chỉ nên ở lại nhà gia chủ khoảng 10 - 15 phút vì đây là biểu hiện cho sự thuận lợi, trôi chảy của mọi việc trong năm mới. 
 

 • Khi tới xông đất không nên mặc màu đen, trắng.
   

 • Những người có việc buồn, khắc tuổi, có tang hay sức khỏe kém không nên xông đất đầu năm.
   

 • Khi đến xông nhà, xông đất, chỉ nên nói những câu chuyện vui vẻ, tránh nhắc lại những chuyện cũ, chuyện buồn mang đến không khí không vui ngày đầu năm.

 

Đối với người tuổi này đang gặp Tam Tai, việc chọn người xông nhà tuổi Giáp Tý năm 2023 cũng như ngày, giờ mở hàng trong năm mới rất quan trọng. Các yếu tố trên sẽ giúp người tuổi này hạn chế xui rủi và kích hoạt may mắn, thuận lợi cho cả năm. 
 

Xem thêm:
 

 
 
 
 
Chuyên gia phong thủy Duy Linh cùng các công sự của mình vẫn luôn không ngừng nghiên cứu tổng hợp đầy đủ và chính xác những thông tin mà khách hàng vẫn đang tìm kiếm về lĩnh vực phong thủy, tử vi, xem ngày. Nếu muốn tư vấn trực tiếp và nhanh nhất, quý bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0705 806 666.

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói