XEM TỬ VI CÁC TUỔI NĂM 2020

Xem Tử Vi 2018 mới nhất và chiêm nghiệm sự thật Tử Vi 2017 cho tuổi của bạn

 

Tử vi 2018 của 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi có thay đổi gì so với năm 2017. Xem tử vi năm 2018 giúp quý bạn biết Sức Khỏe, Tài Chính, Tình Cảm, Công Danh, Sự Nghiệp cũng như vận hạn, sao chiếu mệnh trong năm Mậu Tuất


Để luận giải chi tiết tử vi năm 2018 các chuyên gia phân tích, nghiên cứu, tổng hợp, luận giải tử 60 năm Can Chi, Lục thập hoa giáp, Âm Dương - Ngũ Hành, Thiên Bàn, Địa Chi, Kinh Dịch, 12 Cung sao tương ứng với từng tuổi giúp quý bạn cập nhập thông tin chính xác nhất.


Tử vi năm 2018 bắt đầu từ ngày 16/02/2018 đến 04/02/2019 tính theo dương lịch vì thế khi coi bói tử vi năm Mậu Tuất cần chú ý về thời gian để phòng tránh hạn theo từng tháng cũng như dâng sao giải hạn


Chú ý: Phong thủy số đã phát triển tử vi 2019 mới nhất. Để xem chi tiết mời quý vị truy cập đường link dưới đây

icon-new [ Tử vi 2019 ]


Để tiện cho việc tra cứu mời quý bạn nhập năm sinh giới tính rối nhấn Xem. Ngoài ra bạn cũng có thể giới thiệu hoặc xem tử vi năm 2018 cho bố, me, anh chị em…bạn bè và người thân


Kính chúc bạn năm mới Hạnh Phúc, Anh Khang Thịnh Vượng, Tài Lộc đến đầy nhà. Năm mới luôn gặp nhiều may mắn!

Xem tử vi 2018 để biết vận mệnh của bạn ra sao


Xem tử vi năm 2018 và chiêm nghiệm tử vi 2017 tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ ...

 

Xem tử vi năm 2017, 2018 cho 12 con giáp. Phong thủy số cung cấp chi tiết về tử vi năm 2017, 2018 của bạn về tình duyên, công danh, gia đạo, sức khỏe và diễn biến chi tiết trong các tháng của năm mới.

Nếu bạn là nam, mời xem tử vi nam mạng; nếu là nữ mời xem tử vi nữ mạng. 

Tử vi 2017 - Chi tiết xem tử vi năm 2017 tại phongthuyso.vn

Chi Âm lịch Năm Nam mạng Nữ mạng
Xem tử vi năm 2017 tuổi Tý
Bính Tý 1996

Tử vi 2018 Bính Tý nam

Tử vi 2017 Bính Tý nam

Tử vi 2018 Bính Tý nữ

Tử vi 2017 Bính Tý nữ

Giáp Tý 1984

Tử vi 2018 Giáp Tý nam

Tử vi 2017 Giáp Tý nam

Tử vi 2018 Giáp Tý nữ

Tử vi 2017 Giáp Tý nữ

Nhâm Tý 1972

Tử vi 2018 Nhâm Tý nam

Tử vi 2017 Nhâm Tý nam

Tử vi 2018 Nhâm Tý nữ

Tử vi 2017 Nhâm Tý nữ

Canh Tý 1960

Tử vi 2018 Canh Tý nam

Tử vi 2017 Canh Tý nam

Tử vi 2018 Canh Tý nữ

Tử vi 2017 Canh Tý nữ

Mậu Tý 1948

Tử vi 2018 Mậu Tý nam

Tử vi 2017 Mậu Tý nam

Tử vi 2018 Mậu Tý nữ

Tử vi 2017 Mậu Tý nữ

         
Xem tử vi năm 2017 tuổi Sửu
Đinh Sửu 1997

Tử vi 2018 Đinh Sửu nam

Tử vi 2017 Đinh Sửu nam

Tử vi 2018 Đinh Sửu nữ

Tử vi 2017 Đinh Sửu nữ

Ất Sửu 1985

Tử vi 2018 Ất Sửu nam

Tử vi 2017 Ất Sửu nam

Tử vi 2018 Ất Sửu nữ

Tử vi 2017 Ất Sửu nữ

Quý Sửu 1973

Tử vi 2018 Quý Sửu nam

Tử vi 2017 Quý Sửu nam

Tử vi 2018 Quý Sửu nữ

Tử vi 2017 Quý Sửu nữ

Tân Sửu 1961

Tử vi 2018 Tân Sửu nam

Tử vi 2017 Tân Sửu nam

Tử vi 2018 Tân Sửu nữ

Tử vi 2017 Tân Sửu nữ

Kỷ Sửu 1949

Tử vi 2018 Kỷ Sửu nam

Tử vi 2017 Kỷ Sửu nam

Tử vi 2018 Kỷ Sửu nữ

Tử vi 2017 Kỷ Sửu nữ

         
Xem tử vi năm 2017 tuổi Dần
Mậu Dần 1998

Tử vi 2018 Mậu Dần nam

Tử vi 2017 Mậu Dần nam

Tử vi 2018 Mậu Dần nữ

Tử vi 2017 Mậu Dần nữ

Bính Dần 1986

Tử vi 2018 Bính Dần nam

Tử vi 2017 Bính Dần nam

Tử vi 2018 Bính Dần nữ

Tử vi 2017 Bính Dần nữ

Giáp Dần 1974

Tử vi 2018 Giáp Dần nam

Tử vi 2017 Giáp Dần nam

Tử vi 2018 Giáp Dần nữ

Tử vi 2017 Giáp Dần nữ

Nhâm Dần 1962

Tử vi 2018 Nhâm Dần nam

Tử vi 2017 Nhâm Dần nam

Tử vi 2018 Nhâm Dần nữ

Tử vi 2017 Nhâm Dần nữ

Canh Dần 1950

Tử vi 2018 Canh Dần nam

Tử vi 2017 Canh Dần nam

Tử vi 2018 Canh Dần nữ

Tử vi 2017 Canh Dần nữ

         
Xem tử vi năm 2017 tuổi mão
Kỷ Mão 1999

Tử vi 2018 Kỷ Mão nam

Tử vi 2017 Kỷ Mão nam

Tử vi 2018 Kỷ Mão nữ

Tử vi 2017 Kỷ Mão nữ

Đinh Mão 1987

Tử vi 2018 Đinh Mão nam

Tử vi 2017 Đinh Mão nam

Tử vi 2018 Đinh Mão nữ

Tử vi 2017 Đinh Mão nữ

Ất Mão 1975

Tử vi 2018 Ất Mão nam

Tử vi 2017 Ất Mão nam

Tử vi 2018 Ất Mão nữ

Tử vi 2017 Ất Mão nữ

Quý Mão 1963

Tử vi 2018 Quý Mão nam

Tử vi 2017 Quý Mão nam

Tử vi 2018 Quý Mão nữ

Tử vi 2017 Quý Mão nữ

Tân Mão 1951

Tử vi 2018 Tân Mão nam

Tử vi 2017 Tân Mão nam

Tử vi 2018 Tân Mão nữ

Tử vi 2017 Tân Mão nữ

         
Xem tử vi năm 2017 tuổi Thìn
Canh Thìn 2000

Tử vi 2018 Canh Thìn nam

Tử vi 2017 Canh Thìn nam

Tử vi 2018 Canh Thìn nữ

Tử vi 2017 Canh Thìn nữ

Mậu Thìn 1988

Tử vi 2018 Mậu Thìn nam

Tử vi 2017 Mậu Thìn nam

Tử vi 2018 Mậu Thìn nữ

Tử vi 2017 Mậu Thìn nữ

Bính Thìn 1976

Tử vi 2018 Bính Thìn nam

Tử vi 2017 Bính Thìn nam

Tử vi 2018 Bính Thìn nữ

Tử vi 2017 Bính Thìn nữ

Giáp Thìn 1964

Tử vi 2018 Giáp Thìn nam

Tử vi 2017 Giáp Thìn nam

Tử vi 2018 Giáp Thìn nữ

Tử vi 2017 Giáp Thìn nữ

Nhâm Thìn 1952

Tử vi 2018 Nhâm Thìn nam

Tử vi 2017 Nhâm Thìn nam

Tử vi 2018 Nhâm Thìn nữ

Tử vi 2017 Nhâm Thìn nữ

         

 Tuổi Tỵ

xem tử vi năm 2017 tuổi tỵ
Tân Tỵ 2001

Tử vi 2018 Tân Tỵ nam

Tử vi 2017 Tân Tỵ nam

Tử vi 2018 Tân Tỵ nữ

Tử vi 2017 Tân Tỵ nữ

Kỷ Tỵ 1989

Tử vi 2018 Kỷ Tỵ nam

Tử vi 2017 Kỷ Tỵ nam

Tử vi 2018 Kỷ Tỵ nữ

Tử vi 2017 Kỷ Tỵ nữ

Đinh Tỵ 1977

Tử vi 2018 Đinh Tỵ nam

Tử vi 2017 Đinh Tỵ nam

Tử vi 2018 Đinh Tỵ nữ

Tử vi 2017 Đinh Tỵ nữ

Ất Tỵ 1965

Tử vi 2018 Ất Tỵ nam

Tử vi 2017 Ất Tỵ nam

Tử vi 2018 Ất Tỵ nữ

Tử vi 2017 Ất Tỵ nữ

Quý Tỵ 1953

Tử vi 2018 Quý Tỵ nam

Tử vi 2017 Quý Tỵ nam

Tử vi 2018 Quý Tỵ nữ

Tử vi 2017 Quý Tỵ nữ

Chi Âm lịch Năm Nam mạng Nữ mạng
Xem tử vi năm 2017 tuổi Ngọ
Nhâm Ngọ 2002

Tử vi 2018 Nhâm Ngọ nam

Tử vi 2017 Nhâm Ngọ nam

Tử vi 2018 Nhâm Ngọ nữ

Tử vi 2017 Nhâm Ngọ nữ

Canh Ngọ 1990

Tử vi 2018 Canh Ngọ nam

Tử vi 2017 Canh Ngọ nam

Tử vi 2018 Canh Ngọ nữ

Tử vi 2017 Canh Ngọ nữ

Mậu Ngọ 1978

Tử vi 2018 Mậu Ngọ nam

Tử vi 2017 Mậu Ngọ nam

Tử vi 2018 Mậu Ngọ nữ

Tử vi 2017 Mậu Ngọ nữ

Bính Ngọ 1966

Tử vi 2018 Bính Ngọ nam

Tử vi 2017 Bính Ngọ nam

Tử vi 2018 Bính Ngọ nữ

Tử vi 2017 Bính Ngọ nữ

Giáp Ngọ 1954

Tử vi 2018 Giáp Ngọ nam

Tử vi 2017 Giáp Ngọ nam

Tử vi 2018 Giáp Ngọ nữ

Tử vi 2017 Giáp Ngọ nữ

         
Xem tử vi năm 2017 tuổi Mùi
Tân Mùi 1991

Tử vi 2018 Tân Mùi nam

Tử vi 2017 Tân Mùi nam

Tử vi 2018 Tân Mùi nữ

Tử vi 2017 Tân Mùi nữ

Kỷ Mùi 1979

Tử vi 2018 Kỷ Mùi nam

Tử vi 2017 Kỷ Mùi nam

Tử vi 2018 Kỷ Mùi nữ

Tử vi 2017 Kỷ Mùi nữ

Đinh Mùi 1967

Tử vi 2018 Đinh Mùi nam

Tử vi 2017 Đinh Mùi nam

Tử vi 2018 Đinh Mùi nữ

Tử vi 2017 Đinh Mùi nữ

Ất Mùi 1955

Tử vi 2018 Ất Mùi nam

Tử vi 2017 Ất Mùi nam

Tử vi 2018 Ất Mùi nữ

Tử vi 2017 Ất Mùi nữ

Quý Mùi 2003

Tử vi 2018 Quý Mùi nam

Tử vi 2017 Quý Mùi nam

Tử vi 2018 Quý Mùi nữ

Tử vi 2017 Quý Mùi nữ

         
Xem tử vi năm 2017 tuổi Thân
Giáp Thân 2004

Tử vi 2018 Giáp Thân nam

Tử vi 2017 Giáp Thân nam

Tử vi 2018 Giáp Thân nữ

Tử vi 2017 Giáp Thân nữ

Nhâm Thân 1992

Tử vi 2018 Nhâm Thân nam

Tử vi 2017 Nhâm Thân nam

Tử vi 2018 Nhâm Thân nữ

Tử vi 2017 Nhâm Thân nữ

Canh Thân 1980

Tử vi 2018 Canh Thân nam

Tử vi 2017 Canh Thân nam

Tử vi 2018 Canh Thân nữ

Tử vi 2017 Canh Thân nữ

Mậu Thân 1968

Tử vi 2018 Mậu Thân nam

Tử vi 2017 Mậu Thân nam

Tử vi 2018 Mậu Thân nữ

Tử vi 2017 Mậu Thân nữ

Bính Thân 1956

Tử vi 2018 Bính Thân nam

Tử vi 2017 Bính Thân nam

Tử vi 2018 Bính Thân nữ

Tử vi 2017 Bính Thân nữ

         
Xem tử vi năm 2017 tuổi dậu
Quý Dậu 1993

Tử vi 2018 Quý Dậu nam

Tử vi 2017 Quý Dậu nam

Tử vi 2018 Quý Dậu nữ

Tử vi 2017 Quý Dậu nữ

Tân Dậu 1981

Tử vi 2018 Tân Dậu nam

Tử vi 2017 Tân Dậu nam

Tử vi 2018 Tân Dậu nữ

Tử vi 2017 Tân Dậu nữ

Kỷ Dậu 1969

Tử vi 2018 Kỷ Dậu nam

Tử vi 2017 Kỷ Dậu nam

Tử vi 2018 Kỷ Dậu nữ

Tử vi 2017 Kỷ Dậu nữ

Đinh Dậu 1957

Tử vi 2018 Đinh Dậu nam

Tử vi 2017 Đinh Dậu nam

Tử vi 2018 Đinh Dậu nữ

Tử vi 2017 Đinh Dậu nữ

         

 

Thư viện
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5