Chọn tuổi xông nhà tuổi Nhâm Tuất năm 2023 #Mới nhất #Cụ thể

Thứ 2, 20/2/2023 - 13:52

Tử vi tuổi Nhâm Tuất được dự báo là có những chuyển biến khá tích cực trong năm Quý Mão. Công danh sự nghiệp có sự mở mang, gia đạo hòa hợp có hỉ tín. Tuy nhiên, để tăng cường cát khí cũng như giúp cho các thành viên trong nhà nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, gia chủ tuổi này nên nhờ người hợp tuổi xông nhà tuổi Nhâm Tuất năm 2023. 
 

1. TỬ VI TUỔI NHÂM TUẤT 1982 NĂM 2023 HUNG HAY CÁT? 

 

Trước khi chọn tuổi xông đất cho gia chủ sinh năm 1982 cần nắm được những thay đổi trên 3 yếu tố: thiên can, địa chi và ngũ hành. Cụ thể diễn biến tử vi năm 2023 như sau:
 

 • Về thiên can: Tuổi Tuất 1982 có thiên can Nhâm (Thủy) gặp năm 2023 có thiên can là Quý (Thủy) Tương Trợ. Do đó, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất phát triển công danh sự nghiệp không gặp nhiều khó khăn vất vả, mọi thứ duy trì ở mức ổn định. Tiền bạc có khả năng làm ra nhưng không quá dư dả. 
   

 • Về địa chi: Luận lá số tử vi thấy người sinh năm 1982 địa chi Tuất gặp năm 2023 địa chi Mão là Nhị Hợp. Năm tới chủ về công việc làm ăn khá tốt, thuận lợi hanh thông. Tuy nhiên, phải đi lại khá nhiều và dễ xảy ra thay đổi. Gia đạo trong năm có tin vui liên quan đến nơi ăn chốn ở, thêm thành viên mới trong nhà. 
   

 • Về ngũ hành: Bản mệnh tuổi Tuất 1982 có ngũ hành Thủy gặp năm 2023 có ngũ hành Kim là Tương Sinh. Chính vì vậy, tuổi Nhâm Tuất trong năm mới chủ về mọi việc đều suôn sẻ, may mắn, kinh doanh buôn bán gặp thời cho nên sinh tài sinh lộc. Thêm vào đó, nhận được sự giúp sức của quý nhân, gặp khó khăn cũng được giải quyết ổn thỏa. 
   

Kết Luận: Người tuổi Nhâm Tuất có vận số khá tốt trong năm Quý Mão. Nếu muốn cuộc sống thêm vui may, như ý hơn thì đầu năm nên nhờ người tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Nhâm Tuất hợp tuổi rước hên may vào nhà.
 

2. NHỮNG TUỔI TỐT ĐỂ XÔNG NHÀ TUỔI NHÂM TUẤT NĂM 2023

 
 

Xem tuổi xông nhà 2023 cho thấy tuổi Tuất 1982 nên ưu tiên những người sinh năm 1963 Quý Mão, 1970 Canh Tuất, 1962 Nhâm Dần, 1971 Tân Hợi1983 Quý Hợi xông nhà đầu năm. Bởi lẽ:
 

Tuổi 1963 xông đất năm 2023 tuổi Nhâm Tuất

 

Tuổi xông nhà 1963 Quý Mão mệnh Kim Bạch Kim: 
 

 • Về ngũ hành: 
   

- Ngũ hành của tuổi xông nhà Quý Mão 1963 là Kim có quan hệ Tương Sinh với mệnh Thủy của gia chủ Nhâm Tuất ⇒ Rất Tốt.
 

- Ngũ hành của tuổi Quý Mão 1963 là Kim có quan hệ Tương Trợ với hành Kim của năm Quý Mão 2023 ⇒ Rất Tốt.
 

 • Về thiên can:
   

- Thiên can của tuổi Mão 1963 là Quý có quan hệ Bình Hòa với thiên can Nhâm của gia chủ 1982 ⇒ Chấp nhận được.
 

- Thiên can của tuổi Mão 1963 xông nhà tuổi 1982 là Quý có quan hệ Bình Hòa với thiên can Quý của năm 2023 ⇒ Chấp nhận được.
 

 • Về địa chi:
   

- Địa chi của người xông nhà 1963 là Mão có quan hệ Nhị Hợp với địa chi Tuất của gia chủ 1982 ⇒ Rất Tốt.
 

- Địa chi của người xông nhà 1963 là Mão có quan hệ Tam Hợp với địa chi Mão của năm 2023 ⇒ Rất Tốt.
 

→ Tổng điểm: 10/12 - Tốt 

Xem thêm:

 

 
 

Tuổi 1970 xông nhà tuổi 1982 năm 2023

 

Tuổi xông nhà Canh Tuất 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim: 
 

 • Về ngũ hành: 
   

- Ngũ hành của tuổi xông đất Canh Tuất là Kim có quan hệ Tương Sinh với mệnh Thủy của gia chủ Nhâm Tuất ⇒ Rất Tốt.
 

- Ngũ hành của tuổi xông đất Canh Tuất là Kim có quan hệ Tương Trợ với hành Kim của năm Quý Mão ⇒ Rất Tốt.
 

 • Về thiên can:
   

- Thiên can của tuổi Tuất 1970 xông đất cho tuổi 1982 là Canh có quan hệ Bình Hòa với thiên can Nhâm của gia chủ 1982 ⇒ Chấp nhận được.
 

- Thiên can của tuổi Tuất 1970 là Canh có quan hệ Bình Hòa với thiên can Quý của năm 2023 ⇒ Chấp nhận được.
 

 • Về địa chi:
   

- Địa chi của người xông đất 1970 là Tuất có quan hệ Tam Hợp với địa chi Tuất của gia chủ 1982 ⇒ Rất Tốt.
 

- Địa chi của người xông đất 1970 là Tuất có quan hệ Nhị Hợp với địa chi Mão của năm 2023 ⇒ Chấp nhận được.
 

→ Tổng điểm: 10/12 - Tốt
 

Xem thêm:
 

 

 

Tuổi 1962 xông nhà tuổi Nhâm Tuất năm 2023

 

Tuổi xông nhà 1962 Nhâm Dần mệnh Kim Bạch Kim: 
 

 • Về ngũ hành: 
   

- Ngũ hành của tuổi Nhâm Dần là Kim có quan hệ Tương Sinh với mệnh Thủy của gia chủ Nhâm Tuất ⇒ Rất Tốt.
 

- Ngũ hành của tuổi Nhâm Dần là Kim có quan hệ Tương Trợ với mệnh Kim của năm Quý Mão ⇒ Rất Tốt.
 

 • Về thiên can:
   

- Thiên can của tuổi Dần 1962 là Nhâm có quan hệ Bình Hòa với thiên can Nhâm của gia chủ 1982 ⇒ Chấp nhận được.
 

- Thiên can của tuổi Dần 1962 xông đất chủ nhà 1982 là Nhâm có quan hệ Bình Hòa với thiên can Quý của năm 2023 ⇒ Chấp nhận được.
 

 • Về địa chi:
   

- Địa chi của người sinh năm 1962 là Dần có quan hệ Tam Hợp với địa chi Tuất của gia chủ 1982 ⇒ Rất Tốt.
 

- Địa chi của người sinh năm 1962 là Dần có quan hệ Bình Hòa với địa chi Mão của năm 2023 ⇒ Chấp nhận được.
 

→ Tổng điểm: 9/12 - Tốt
 

Xem thêm:
 

 

 

Tuổi 1971 xông đất năm 2023 tuổi Nhâm Tuất

 

Tuổi xông nhà Tân Hợi 1971 mệnh Thoa xuyến Kim: 
 

 • Về ngũ hành: 
   

- Ngũ hành của tuổi Tân Hợi là Kim có quan hệ Tương Sinh với mệnh Thủy của gia chủ Nhâm Tuất ⇒ Rất Tốt.
 

- Ngũ hành của tuổi Tân Hợi là Kim có quan hệ Tương Trợ với hành Kim của năm Quý Mão ⇒ Rất Tốt.
 

 • Về thiên can:
   

- Thiên can của tuổi Hợi 1971 là Tân có quan hệ Bình Hòa với thiên can Nhâm của gia chủ 1982 ⇒ Chấp nhận được.
 

- Thiên can của tuổi Hợi 1971 xông đất cho tuổi 1982 là Tân có quan hệ Bình Hòa với thiên can Quý của năm 2023 ⇒ Chấp nhận được.
 

 • Về địa chi:
   

- Địa chi của người sinh năm 1971 là Hợi có quan hệ Bình Hòa với địa chi Tuất của gia chủ 1982 ⇒ Chấp nhận được.
 

- Địa chi của người sinh năm 1971 là Hợi có quan hệ Tam Hợp với địa chi Mão của năm 2023 ⇒ Rất Tốt.
 

→ Tổng điểm: 9/12 - Tốt
 

Xem thêm:
 

 

 

Tuổi 1983 xông nhà cho tuổi Nhâm Tuất 1982 

 

Tuổi xông nhà Quý Hợi 1983 mệnh Đại Hải Thủy: 
 

 • Về ngũ hành: 
   

- Ngũ hành của tuổi Quý Hợi là Thủy có quan hệ Tương Trợ với mệnh Thủy của gia chủ Nhâm Tuất ⇒ Rất Tốt.
 

- Ngũ hành của tuổi Quý Hợi là Thủy có quan hệ Tương Sinh với hành Kim của năm Quý Mão ⇒ Rất Tốt.
 

 • Về thiên can:  
   

- Thiên can của tuổi Hợi 1983 là Quý có quan hệ Bình Hòa với thiên can Nhâm của gia chủ 1982 ⇒ Chấp nhận được.
 

- Thiên can của tuổi Hợi 1983 xông đất cho gia chủ 1982 là Quý có quan hệ Bình Hòa với thiên can Quý của năm 2023 ⇒ Chấp nhận được.
 

 • Về địa chi:
   

- Địa chi của người sinh năm 1983 là Hợi có quan hệ Bình Hòa với địa chi Tuất của gia chủ 1982 ⇒ Chấp nhận được.
 

- Địa chi của người sinh năm 1983 là Hợi có quan hệ Tam Hợp với địa chi Mão của năm 2023 ⇒ Rất Tốt.
 

→ Tổng điểm: 9/12 - Tốt
 

Xem thêm:
 

 

 

3. XÔNG NHÀ TUỔI NHÂM TUẤT NĂM 2023 NÊN TRÁNH TUỔI NÀO? 

 

Ngoài việc chọn tuổi hợp xông nhà đầu năm, gia chủ sinh năm 1982 cũng cần phải quan tâm đến vấn đề về xem tuổi kỵ xông đất. Những người phạm kỵ có thiên can tương xung, địa chi thuộc nhóm tứ hành xung và ngũ hành tương khắc. 
 

Do đó, các tuổi xung khắc khi đến xông nhà sẽ gây nên những bất lợi, cản trở cho phát triển công danh sự nghiệp của gia đình tuổi Nhâm Tý. Không chỉ thế, gia đạo trong năm cũng hay xảy ra chuyện bất hòa, kém vui vẻ. Ngoài ra, các thành viên gia đình cũng cần chú ý lời ăn tiếng nói kẻo xảy ra họa thi phi. Các tuổi xấu mà gia chủ nên tránh nhờ xông nhà năm 2023 tuổi Nhâm Tuất bao gồm: 
 

Tuổi Tổng Điểm
1979 - Kỷ Mùi 4/12
2009 - Kỷ Sửu 4/12
1976 - Bính Thìn 5/12
1991 - Tân Mùi 4/12
1986 - Bính Dần 5/12

 

Có thể bạn quan tâm: Tuổi 1982 làm nhà năm 2023 có tốt không? chi tiết 


4. HƯỚNG VÀ NGÀY GIỜ TỐT XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM TUỔI 1982

 

Ngoài chọn tuổi xông nhà tuổi Nhâm Tuất năm 2023 thì việc xuất hành cũng được coi trọng. Theo phong thủy, căn cứ vào ngày giờ và hướng xuất hành đầu năm, tuổi Nhâm Tuất có thể nhận được cát khí tốt lành từ Hỷ Thần và Tài Thần. Chính vì vậy, người sinh năm 1982 muốn trong năm có nhiều vui may trong cuộc sống, tài lộc trong sự nghiệp thì đầu năm Quý Mão nên chọn hướng như sau: 
 

 • Mùng 1 Tết: Tuổi Tuất 1982 nên xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh tiếp Tài Thần và hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần vào lúc 7h tới 11h sáng.
   

 • Mùng 2 Tết: Tuổi Nhâm Tuất nên xuất hành vào khung giờ từ 11h tới 13h theo hướng Tây Nam để nghênh tiếp Tài Thần. Đồng thời đi theo hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần vào khung giờ lúc 13h tới 15h.
   

 • Mùng 3 Tết: Người sinh năm 1982 nên xuất hành vào 6 giờ sáng theo hướng Tây để nghênh tiếp Tài Thần. Đồng thời đi theo hướng Nam để đón Hỷ Thần vào khung giờ từ 11h tới 13h. 
   

Tham khảo thêm: Xem ngày tốt xuất hành thu hút may mắn và cát lợi 

 

5. CHỌN NGÀY TỐT MỞ HÀNG CHO TUỔI NHÂM TUẤT NĂM 2023 

 

Người tuổi Tuất 1982 làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán được khuyên rằng đầu năm Quý Mão nên chọn ngày tốt mở hàng. Bởi lẽ quan niệm ‘Đầu có xuôi, đuôi mới lọt” ngụ ý việc làm ăn đầu năm diễn ra suôn sẻ sẽ góp phần mang lại cát khí, may mắn và tiền bạc cho kinh doanh trong năm. Theo đó, gia chủ Nhâm Tuất cần lưu ý một số điều liên quan đến mở hàng đầu năm như sau:
 

 • Tuổi hợp: Quý Mão 1963 là tuổi đẹp nhất, thích hợp mở hàng đầu năm cho gia chủ Nhâm Tuất 1982. 
   

 • Ngày tốt: Là ngày Mùng 8 tết (ngày âm lịch là Đinh Hợi, tháng Giáp Dần năm Quý Mùi) tức là ngày 25 tháng 1 năm 2023 dương lịch. 
   

 • Giờ tốt: Tuổi Nhâm Tuất nên tiến hành thủ tục mở hàng vào các khung giờ bao gồm:
   

                    + Giờ Giáp Ngọ: từ 11 đến 13 giờ.
 

                    + Giờ Mậu Tuất: từ 19 đến 21 giờ. 

Các tuổi khác tham khảo xem tuổi mở hàng khai trương năm 2023 tại phần mềm dưới đây:

Tra cứu tuổi mở hàng 2023

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh(ÂL):

 

6. THỦ TỤC XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM CÓ GÌ ĐẶC SẮC? 

 

Xông đất đầu năm là một nét văn hóa đẹp, cầu chúc cho gia chủ năm mới mạnh khỏe bình an, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc. Theo lẽ đó, thủ tục xông đất cũng phải chuẩn bị chu toàn, tươm tất, tránh qua loa ảnh hưởng không tốt đến buổi lễ.
 

Phong tục xông nhà đầu năm ở mỗi vùng miền có thể có cách thức tiến hành khác nhau nhưng chủ yếu bao gồm 2 giai đoạn chính. Và việc tuổi xông đất cho gia chủ sinh năm 1982 cũng sẽ diễn ra như vậy:
 

 • Trước khi giao thừa:
   

Người xông đất nên đi thắp hương lễ phật, cầu an, cầu tài, cầu lộc cho gia chủ tại đền, chùa, miếu. Trước khi ra về thì nên gửi lại chùa chút công đức và xin nhà chùa túi lộc hoặc hái lộc đầu xuân để tặng cho gia chủ khi xông nhà. 
 

 • Khi giao thừa qua:
   

Sau thời khắc giao thừa, chuyển giao năm cũ sang năm mới thì chính là lúc người hợp tuổi chủ nhà đến xông nhà đầu năm mới. Đây cũng là phần quan trọng nhất của phong tục này:
 

- Người xông đất đến chúc Tết nên mặc những trang phục đẹp mắt, chỉn chu, màu sắc hợp với không khí ngày Tết. 
 

- Khi đến tuổi xông đất cho tuổi Nhâm Tuất nên mang theo chút quà để biếu gia chủ như: bánh chưng, bánh tét, rượu, mứt,... Và quan trọng nhất người xông nhà nên mang theo lì xì và túi lộc xin tại đền chùa (nếu có) để tặng gia chủ 1982.
 

- Người xông đất nên danh những lời hay ý đẹp cho các thành viên trong gia đình chủ nhà Nhâm Tuất để năm mới được may mắn và tốt đẹp hơn. 
 

- Gia chủ nên có thái độ niềm nở, tiếp đón nhiệt tình, đồng thời đáp lễ người xông đất bằng phong bao lì xì. 

 

Có thể thấy, để đón tài lộc, may mắn cho bản thân cũng như các thành viên gia đình trong năm Quý Mão, tuổi 1982 nên nhờ người xông nhà tuổi Nhâm Tuất năm 2023 tuổi 1963, 1970, 1962, 1971 và 1983. Ngoài ra, với người Nhâm Tuất làm kinh doanh thì nên mở hàng vào mùng 8 Tết để buôn bán thêm thuận thành, phát tài phát lộc. 
 

Xem thêm:
 

 
 
 
 

 

Chuyên gia phong thủy Duy Linh cùng các công sự của mình vẫn luôn không ngừng nghiên cứu tổng hợp đầy đủ và chính xác những thông tin mà khách hàng vẫn đang tìm kiếm về lĩnh vực phong thủy, tử vi, xem ngày. Nếu muốn tư vấn trực tiếp và nhanh nhất, quý bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0705 806 666.

Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2024

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói