Cách chọn con số may mắn theo tuổi theo tên để kích Tài Vận 2021

Thứ 3, 1/11/2022 - 13:27

 

Phải chăng quý bạn đang thắc mắc con số may mắn theo tuổi, con số may mắn theo ngày tháng năm sinh của mình là con số nào? Bởi vì theo PHONG THỦY SỐ thì các con số đều có ý nghĩa khác nhau, mỗi con số là hiện thân của NGŨ HÀNH bản mệnh của gia chủ và những con số này sẽ liên quan đến Tài Lộc của mỗi người. Khi các con số kết hợp với nhau, thì đối với người này sẽ kích Tài Vận, nhưng với người khác thì mang lại Tai Họa. Vậy con số may mắn theo tuổi của bạn là con số nào. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp quý bạn cách chọn con số may mắn theo năm sinh.

 

 

Cách tính con số may mắn theo tuổi

 

Một cách tính con số may mắn dựa vào năm sinh và giới tính. Trước tiên, bạn lấy 2 con số cuối của năm sinh của bạn, cộng chúng lại với nhau để lấy tổng. Tiếp đó lấy các số đơn lẻ của tổng rồi cộng lại với nhau để có tổng thứ 2. Để tính con số may mắn của nam, lấy số 10 trừ đi tổng thứ 2. Để tính con số may mắn của nữ, lấy tổng thứ 2 cộng với 5, sau đó lấy các số đơn lẻ của tổng (nếu có 2 chữ số) để đó cộng lại với nhau một lần nữa.

Ví dụ:

Năm sinh: 1969 = 6 + 9 = 15 (Tổng 1) = 1 + 5 = 6 (Tổng thứ 2)

Nếu bạn là nam: 10 – 6 = 4 (10 trừ đi tổng thứ 2)

Nếu bạn là nữ: 5 + 6 = 11 = 1+ 1 = 2 (Tổng thứ 2 cộng với số 5)

 

Lưu ý: Kết quả tìm kiếm Con số may mắn hợp tuổi phù hợp với các Truy Vấn sau

+ Con số may mắn hôm nay hay con số may mắn ngày hôm nay thực chất chính là con số may mắn theo tuổi. Hai con số này đều là một, vì thế dù quý bạn có tìm kiếm con số may mắn trong ngày hôm nay thì kết quả cũng sẽ giống nhau.

Chú ý: PHONG THỦY SỐ đã phát triển công cụ Tử vi 2023 Mới Nhất. Để Xem chi tiết Tài Lộc - Vận Hạn - Sức Khỏe - Gia Đạo - Làm Ăn... Mời quý vị tra cứu tại bảng dưới đây!

Bảng tra tử vi 2023

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

 

Từ ví dụ trên thì cách tính con số hợp tuổi Kỷ Dậu 1969 có thể thấy:

 

Con số may mắn của tuổi Kỷ Dậu nam mạng là số 4

Con số may mắn tuổi Kỷ Dậu nữ mạng là số 2

 

 

Những con số may mắn theo tuổi - năm sinh

 

Lưu ý: Phương pháp tính như ở trên, tuy nhiên để tiện cho quý bạn thì chúng tôi đã tính hộ. Trong trường hợp bạn đã biết con số hợp tuổi mình, tuy nhiên khi kết hợp con số thì sẽ mang một ý nghĩa khác. Vì thế để xem bói số điện thoại của mình đang dùng có hợp bản mệnh không thì mời quý bạn xem ngay Phần mềm xem sim phong thủy chính xác nhất
 

Số hợp tuổi 1970

Con số may mắn của tuổi Canh Tuất nam mạng là số 3 

Con số may mắn tuổi Canh Tuất nữ mạng là số 3

 Xem thêm cách tính: Sinh năm 1970 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1971

Con số may mắn của tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng là số 2

Con số may mắn tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng là số 4

 Xem thêm cách tính: Sinh năm 1971 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1972

Con số may mắn của tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng là số 1

Con số may mắn tuổi Nhâm Tý 1972 nữ mạng là số 5

 Xem thêm cách tính: Sinh năm 1972 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1973

Con số may mắn của tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng là số 9

Con số may mắn tuổi Quý Sửu 1973 nữ mạng là số 6

 Xem thêm cách tính: Sinh năm 1973 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1974

Con số may mắn của tuổi Giáp Dần 1974 nam mạng là số 8

Con số may mắn tuổi Giáp Dần 1974 nữ mạng là số 7

 Xem thêm cách tính: Sinh năm 1974 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1975

Con số may mắn của tuổi Ất Mão 1975 nam mạng là số 7

Con số may mắn tuổi Ất Mão 1975 nữ mạng là số 8

 Xem thêm cách tính: Sinh năm 1975 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1976

Con số may mắn của tuổi Bính Thìn 1976 nam mạng là số 6

Con số may mắn tuổi Bính Thìn 1976 nữ mạng là số 9

 Xem thêm cách tính: Sinh năm 1976 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1977

Con số may mắn của tuổi Đinh Tỵ 1977 nam mạng là số 5

Con số may mắn tuổi Đinh Tỵ 1977 nữ mạng là số 1

 Xem thêm cách tính: Tuổi Đinh Tỵ 1977 hợp với số nào?

 

Số hợp tuổi 1978

Con số may mắn của tuổi Mậu Ngọ 1978 nam mạng là số 4

Con số may mắn tuổi Mậu Ngọ 1978 nữ mạng là số 2

 Xem thêm cách tính: Sinh năm 1978 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1979

Con số may mắn của tuổi Kỷ Mùi 1979 nam mạng là số 3

Con số may mắn tuổi Kỷ Mùi 1979 nữ mạng là số 3

 Xem thêm cách tính: Con số may mắn ngày hôm nay tuổi Kỷ Mùi 1979?

 

Số hợp tuổi 1980

Con số may mắn của tuổi Canh Thân 1980 nam mạng là số 2

Con số may mắn tuổi Canh Thân 1980 nữ mạng là số 4

 Xem thêm cách tính: Sinh năm 1980 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1981

Con số may mắn của tuổi Tân Dậu 1981 nam mạng là số 1

Con số may mắn tuổi Tân Dậu 1981 nữ mạng là số 5

 Xem thêm cách tính: Sinh năm 1981 hợp với số nào?

 

Số hợp tuổi 1982

Con số may mắn của tuổi Nhâm Tuất 1982 nam mạng là số 9

Con số may mắn tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng là số 6

 Xem thêm cách tính: Sinh năm 1982 hợp với số nào?

 

Số hợp tuổi 1983

Con số may mắn của tuổi Quý Hợi 1983 nam mạng là số 8

Con số may mắn tuổi Quý Hợi 1983 nữ mạng là số 7

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1983 hợp với số nào?

 

Số hợp tuổi 1984

Con số may mắn của tuổi Giáp Tý 1984 nam mạng là số 7

Con số may mắn tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng là số 8

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1984 hợp với số nào?

 

Số hợp tuổi 1985

Con số may mắn của tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng là số 6

Con số may mắn tuổi Ất Sửu 1985 nữ mạng là số 9

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1985 hợp với số nào?

 

Số hợp tuổi 1986

Con số may mắn của tuổi Bính Dần 1986 nam mạng là số 5

Con số may mắn tuổi Bính Dần 1986 nữ mạng là số 1

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1986 hợp với số nào?

 

Số hợp tuổi 1987

Con số may mắn của tuổi Đinh Mão 1987 nam mạng là số 4

Con số may mắn tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng là số 9

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1987 hợp với số nào?

 

Số hợp tuổi 1988

Con số may mắn của tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng là số 3

Con số may mắn tuổi Mậu Thìn 1988 nữ mạng là số 3

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1988 hợp với số nào?

 

Số hợp tuổi 1989

Con số may mắn của tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng là số 2

Con số may mắn tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng là số 4

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1989 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1990

Con số may mắn của tuổi Canh Ngọ 1990 nam mạng là số 1

Con số may mắn tuổi Canh Ngọ 1990 nữ mạng là số 5

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1990 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1991

Con số may mắn của tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng là số 9

Con số may mắn tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng là số 6

Xem thêm cách tính: Con số may mắn của tuổi Tân Mùi 1991

 

Số hợp tuổi 1992

Con số may mắn của tuổi Nhâm Thân 1992 nam mạng là số 8

Con số may mắn tuổi Nhâm Thân 1992 nữ mạng là số 5

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1992 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1993

Con số may mắn của tuổi Quý Dậu 1993 nam mạng là số 7

Con số may mắn tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng là số 3

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1993 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1994

Con số may mắn của tuổi Giáp tuất 1994 nam mạng là số 6

Con số may mắn tuổi Giáp tuất 1994 nữ mạng là số 2

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1994 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1995

Con số may mắn của tuổi Ất Hợi 1995 nam mạng là số 2

Con số may mắn tuổi Ất Hợi 1995 nữ mạng là số 9

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1995 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1996

Con số may mắn của tuổi Bính Tý 1996 nam mạng là số 7

Con số may mắn tuổi Bính Tý 1996 nữ mạng là số 4

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1996 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1997

Con số may mắn của tuổi Đinh Sửu 1997 nam mạng là số 6

Con số may mắn tuổi Đinh Sửu 1997 nữ mạng là số 3

Xem thêm cách tính: Con số may mắn của tuổi Đinh Sửu 1997

 

Số hợp tuổi 1998

Con số may mắn của tuổi Mậu Dần 1998 nam mạng là số 1

Con số may mắn tuổi Mậu Dần 1998 nữ mạng là số 8

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1998 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 1999

Con số may mắn của tuổi Kỷ Mão 1999 nam mạng là số 6

Con số may mắn tuổi Kỷ Mão 1999 nữ mạng là số 8

Xem thêm cách tính: Sinh năm 1999 hợp số nào?

 

Số hợp tuổi 2000

Con số may mắn của tuổi Canh Thìn 2000 nam mạng là số 1

Con số may mắn tuổi Canh Thìn 2000 nữ mạng là số 3

 

 

 

Ý nghĩa những con số may mắn theo tuổi

- Ý nghĩa con Số 1: Theo phong thủy số thì 1 là căn bản của mọi sự biến hóa. Đây cũng là con số khởi đầu và luôn mang đến sự mới mẻ tốt đẹp. Đặc biệt số 1 là số Sinh - ý nghĩa đem tới 1 sức sống mới và 1 sinh linh mới tới gia chủ.

- Ý nghĩa con Số 2: Tượng trưng là một cặp, một đôi, một con số hạnh phúc (song hỷ) và điều hành thuận lợi cho những sự kiện như sinh nhật, cưới hỏi, hội hè. Số hai tượng trưng sự cân bằng âm dương kết hợp tạo thành thái lưu hay là nguồn gốc của vạn vật. Tuy nhiên, theo như chuyên gia phong thủy thì số 2 rất hợp số 5, số 9 để làm ăn. Mà số 5 và số 9 là các tuổi: 1978, 1988, 1980. Để xem các chuyên gia luận giải mời quý bạn nữ tham khảo  tra cứu tuổi hợp làm ăn [https://phongthuyso.vn/xem-tuoi-lam-an.html] - có hợp tuổi 1978, 1988,1980 không?

- Ý nghĩa con Số 3: Ý nghĩa của con số 3, nó mang lại một sự vững chắc người ta thường nói vững như kiền 3 chân là có lý do của nó. Đặc biệt “ở Phương Đông” người ta rất yêu thích số 3 người ta có câu tục ngữ “3 với 3 là mãi mãi - tức là bất tận”, thể hiện số mệnh Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai.

- Ý nghĩa con Số 4: Là sự hình thành của hai đôi. Số 4 cả về nghĩa lẫn tên gọi Hán Việt “Tử” đều không được đẹp. Vì thế, tuy rằng số 4 là con số may mắn theo tuổi quý bạn, nhưng để tốt đẹp nhất thì quý bạn cần phải chọn thêm các số khác kết hợp với số 4. Chẳng hạn như số điện thoại, biển số xe, số nhà…

- Ý nghĩa con Số 5: Đây là con số của Vua Chúa (Lý giải tại sao vua chúa thích mặc màu Vàng vì số 5 thuộc Hành Thổ, mà màu Vàng là màu sinh của hành thổ. Vua là ông chủ mặt đất, vì thế số 5 là số sinh mệnh của Vua). Số 5 còn tượng trưng cho uy quyền, quyền lực, danh dự. Người nào mà hợp số 5 thì người đó là người quyền quý, sự nghiệp sinh sôi thăng tiến.

- Ý nghĩa con Số 6 và số 8: Ý nghĩa số 6 với số 8 là con số Tài Lộc, mang tới Tiền Tài Vàng Lộc. Bởi vì số 6 cách đọc trong hán nôm đồng âm với Lộc. Quý bạn mà hợp số 6 thì mọi sự thuận lợi về tiền bạc, vân may sẽ luôn tới. Ngoài ra, theo tục đoán mệnh con người (số 6) khi viết số 6 sẽ có 1 nét cong vào thân, với ý nghĩa lộc sẽ luôn vào mãi.

Ý nghĩa con Số 7: Là con số quyền năng nhất hệ mặt trời. Chỉ những người có Vận Khí mạnh, mang khí chất quyền uy mới dùng được số 7 này. Vì số 7 theo nghĩa Hán là Thất - Mất mát, làm ăn thất bại.. Tuy nhiên, thực ra số tượng trưng cho sức mạnh đẩy lùi ma quỷ trong phong thủy. Mang một sức mạnh kỳ bì, một cảm giác bất khả xâm phạm với sức mạnh cực kỳ to lớn.

- Ý nghĩa con Số 9: Từ xa xưa đến giờ, số 9 luôn được coi như biểu tượng đầy sức mạnh, mang uy quyền của đề Vương (Ngai vua thường đặt trên 9 bậc). Ngoài ra, với dân gian thì số 9 được coi như sự hoàn thiện tốt bậc mà không ai làm được chỉ có đế vương (Voi 9 ngà, gà 9 cực, ngựa 9 hồng mão). Tóm lại, số 9 là số của Cửu Thiên, Cửu Châu, Cửu đình

 

Trên đây là bài viết về “Cách tính con số may mắn theo tuổi thông qua năm sinh”. Chúc quý bạn chọn được con số hợp tuổi của mình để áp dụng vào cuộc sống như: biển số xe, sim phong thủy kích tài vận, số nhà…

 

Phải chăng quý bạn đang thắc mắc con số may mắn theo tuổi, con số may mắn theo ngày tháng năm sinh của mình là con số nào? Bởi vì theo PHONG THỦY SỐ thì các con số đều có ý nghĩa khác nhau, mỗi con số là hiện thân của NGŨ HÀNH bản mệnh của gia chủ và những con số này sẽ liên quan đến Tài Lộc của mỗi người. Khi các con số kết hợp với nhau, thì đối với người này sẽ kích Tài Vận, nhưng với người khác thì mang lại Tai Họa. Vậy con số may mắn theo tuổi của bạn là con số nào. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp quý bạn cách chọn con số may mắn theo năm sinh.

 

Bài viết cùng chủ đề:

 

Ý nghĩa các con số 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 là gì?

Ý nghĩa các con số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 là gì?

Ý nghĩa các con số 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 là gì?

Ý nghĩa các con số 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 là gì?

Ý nghĩa các con số 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 là gì?

Ý nghĩa các con số 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 là gì?

Ý nghĩa các con số 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 là gì?

Ý nghĩa các con số 70, 71, 72, 73, 74, 75,76, 77, 78, 79 là gì?

Ý nghĩa các con số 80, 81, 82, 83,84, 85,86, 87, 88, 89 là gì?

Ý nghĩa các con số 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 là gì?

Chuyên gia phong thủy Duy Linh cùng các công sự của mình vẫn luôn không ngừng nghiên cứu tổng hợp đầy đủ và chính xác những thông tin mà khách hàng vẫn đang tìm kiếm về lĩnh vực phong thủy, tử vi.

Câu hỏi thường gặp


Tra cứu lá số tử vi

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:
Giới tính:

BẢNG TRA TỬ VI 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Năm sinh:

Xem bói

Xem tuổi

Tin tức tổng hợp

Tử vi năm 2022
Tử vi năm 2023
Điềm báo tốt xấu
Xem tướng nốt ruồi
Chọn sim hợp tuổi
Kiến thức phong thủy sim số
Chuyên gia phong thủy Duy Linh - Phong Thủy Số

TIN TỨC Tử vi năm 2022